Pháp Luật

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Dự kiến danh sách 753 xã, thị trấn ĐBKK mà NLĐ có thể về hưu sớm tối đa 05 năm

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Ban hành kèm theo dự thảo Thông tư là danh sách thôn xã đặc biệt khó khăn mà người lao động có thể được về hưu sớm.

  • Cách tính tuổi vào lớp 1 theo quy định mới nhất
  • Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu theo ngày tháng, năm sinh từ 2021 mới nhất

Theo đó, Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội ĐBKK để làm căn cứ xác định các trường hợp NLĐ được về hưu sớm tối đa 05 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 gồm 753 xã , thị trấn.

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Mã tỉnh

Tên tỉnh

Mã huyện

STT xã

Mã xã

Tên xã

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00712

Thị trấn Phó Bảng

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00715

Xã Lũng Cú

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00718

Xã Má Lé

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00721

Thị trấn Đồng Văn

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00724

Xã Lũng Táo

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00727

Xã Phố Là

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00730

Xã Thài Phìn Tủng

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00733

Xã Sủng Là

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00736

Xã Xà Phìn

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00739

Xã Tả Phìn

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00742

Xã Tả Lủng

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00745

Xã Phố Cáo

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00748

Xã Sính Lủng

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00751

Xã Sảng Tủng

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00754

Xã Lũng Thầu

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00757

Xã Hố Quáng Phìn

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00760

Xã Vần Chải

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00763

Xã Lũng Phìn

02

Tỉnh Hà Giang

026

Huyện Đồng Văn

00766

Xã Sủng Trái

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00769

Thị trấn Mèo Vạc

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00772

Xã Thượng Phùng

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00775

Xã Pải Lủng

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00778

Xã Xín Cái

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00781

Xã Pả Vi

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00784

Xã Giàng Chu Phìn

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00787

Xã Sủng Trà

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00790

Xã Sủng Máng

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00793

Xã Sơn Vĩ

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00796

Xã Tả Lủng

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00799

Xã Cán Chu Phìn

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00802

Xã Lũng Pù

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00805

Xã Lũng Chinh

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00808

Xã Tát Ngà

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00811

Xã Nậm Ban

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00814

Xã Khâu Vai

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00815

Xã Niêm Tòng

02

Tỉnh Hà Giang

027

Huyện Mèo Vạc

00817

Xã Niêm Sơn

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00820

Thị trấn Yên Minh

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00823

Xã Thắng Mố

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00826

Xã Phú Lũng

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00829

Xã Sủng Tráng

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00832

Xã Bạch Đích

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00835

Xã Na Khê

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00838

Xã Sủng Thài

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00841

Xã Hữu Vinh

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00844

Xã Lao Và Chải

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00847

Xã Mậu Duệ

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00850

Xã Đông Minh

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00853

Xã Mậu Long

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00856

Xã Ngam La

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00859

Xã Ngọc Long

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00862

Xã Đường Thượng

02

Tỉnh Hà Giang

028

Huyện Yên Minh

00865

Xã Lũng Hồ

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội chi tiết toàn bộ danh sách.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Du Học Mỹ Âu VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button