Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là hình được chúng ta học rất nhiều và vận dụng cho đo ruộng, trong học tập … Mời các bạn cùng tham khảo công thức tính diện tích hình chữ nhật trong bài viết dưới đây.

Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông và hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành và hình thang cân. Để tính diện tích hình chữ nhật các em cần nắm vững tri thức lý thuyết, công thức và cách tích về hình chữ nhật. Dưới đây là cách cách tính diện tích hình chữ nhật dễ dàng nhất giúp các em dễ dãi hơn trong việc tính toán, tiết kiệm thời kì, đạt kết quả cao trong học tập.

1. Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là 1 hình tứ giác có 4 góc vuông.

2. Thuộc tính và tín hiệu nhận mặt 1 hình chữ nhật

Thuộc tính hình chữ nhật

 • Trong hình chữ nhật, 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Có tất cả các thuộc tính của hình thang cân và hình bình hành.
 • Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

Tín hiệu nhận mặt hình chữ nhật

 • Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

3. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Theo ấy, công thức tính diện tích hình chữ nhật sẽ như sau:

S = a x b

Trong ấy:

 • S: Diện tích hình chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình chữ nhật.
 • b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

4. Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Thí dụ: Cho 1 hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao lăm?

Cách giải: Cách này vận dụng mối tương quan giữa 2 công thức tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng bí quyết lọc dãy số và loại bỏ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng sau có thể vận dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lúc cộng lại phù thống nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

5. Các dạng bài tập tính diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ dài 2 cạnh

Thí dụ 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (centimet2)

Đáp số: 15cm2

Thí dụ 2: 1 miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích của miếng bìa ấy.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (centimet2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật lúc chưa biết rõ độ chiều dài và chiều rộng

Thí dụ 1: 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ấy.

Bài làm

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (centimet)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 21 = 147 (centimet2)

Đáp số: 147cm2

Thí dụ 2: Hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật ấy.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (centimet)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (centimet)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (centimet)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (centimet2)

Đáp số: 128cm2

Thí dụ 3: Tính diện tích hình chữ nhật có tỉ số giữa 2 cạnh của nó là 2/3 và chu vi bằng 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của 1 phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Thí dụ 4: 1 hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì được 1 hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ấy.

Bài làm

Sau lúc nâng cao 4 lần, chiều dài mới hơn chiều dài thuở đầu là:

51 – 6 = 45 (m)

Chiều dài mới hơn chiều dài thuở đầu số phần là:

4 – 1 = 3 (phần)

Chiều dài thuở đầu của hình chữ nhật là:

45 : 3 = 15 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 9) x 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

15 x 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích: 135m2

6. Bài tập về tính diện tích, chu vi hình chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập 1: Cho thửa ruộng hình chữ nhật biết chu vi bằng 20m, chiều dài hơn chiều rộng 4m.

A. 174m2

B. 42m2

C. 160m2

D. 192m2

Bài tập 2: 1 hình chữ nhật có chiều dài hơn 4 lần, chiều rộng giảm đi 2 lần. Hỏi diện tích hình chữ nhật? Chọn đáp án đúng

A. Không chỉnh sửa

B. Tăng 4/3 lần

C. Giảm 2 lần

D. Tăng 2 lần

Bài tập 3: 1 hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 6cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật ấy bằng bao lăm?

A. 36

B. 22

C. 72

D. 44

Bài tập 4: 1 mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 243m2, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật ấy bằng bao lăm?

A. 81m

B. 64m

C. 56m

D. 72m

Đáp án

Bài tập 1: B

Bài tập 2: C

Bài tập 3: A

Bài tập 4: D

Bài tập tự luận

Bài tập 1: 1 hình chữ nhật MNPQ biết chiều dài bằng 14cm, chiều rộng bằng 10cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật MNPQ ấy bằng bao lăm?

Lời giải

Vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật ta có:

S = a x b

= 14 x 10

= 140cm2

Đáp số: Diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng 140cm2

Bài tập 2: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng 5m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật ấy bằng bao lăm?

Lời giải

Vận dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật ta được:

P = 2 x (a + b)

= 2 x (8 + 5)

= 26

Đáp số: Chu vi mảnh đất hình chữ nhật bằng 26m

Trên đây Du Học Mỹ Âu VN đã giới thiệu đến các bạn Công thức tính diện tích hình chữ nhật dễ dãi và thuận lợi nhất cùng các dạng bài tập thưởng gặp lúc tính S hình chữ nhật. Có rất nhiều cách tính diện tích hình chữ nhật không giống nhau nhưng mà làm sao để tính 1 cách nhanh gọn và xác thực nhất là câu hỏi nhưng nhiều người ân cần. Bài viết trên đây Du Học Mỹ Âu VN đã thể hiện các cách tính nhưng hiệu quả nhất được chúng tôi sưu tầm từ các nguồn. Mời các bạn tham khảo và tuyển lựa cho bản thân mình cách tính nhanh và đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.


Thông tin thêm về Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là hình được chúng ta học rất nhiều và vận dụng cho đo ruộng, trong học tập … Mời các bạn cùng tham khảo công thức tính diện tích hình chữ nhật trong bài viết dưới đây.
Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông và hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành và hình thang cân. Để tính diện tích hình chữ nhật các em cần nắm vững tri thức lý thuyết, công thức và cách tích về hình chữ nhật. Dưới đây là cách cách tính diện tích hình chữ nhật dễ dàng nhất giúp các em dễ dãi hơn trong việc tính toán, tiết kiệm thời kì, đạt kết quả cao trong học tập.
1. Hình chữ nhật là gì?
Hình chữ nhật là 1 hình tứ giác có 4 góc vuông.

2. Thuộc tính và tín hiệu nhận mặt 1 hình chữ nhật
Thuộc tính hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật, 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Có tất cả các thuộc tính của hình thang cân và hình bình hành.
Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

Tín hiệu nhận mặt hình chữ nhật

Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật.
Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

3. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Theo ấy, công thức tính diện tích hình chữ nhật sẽ như sau:
S = a x b
Trong ấy:

S: Diện tích hình chữ nhật.
a: Chiều dài của hình chữ nhật.
b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

4. Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật
Thí dụ: Cho 1 hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao lăm?
Cách giải: Cách này vận dụng mối tương quan giữa 2 công thức tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.
Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m
Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m
Tiếp tục sử dụng bí quyết lọc dãy số và loại bỏ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng sau có thể vận dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.
Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.
Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lúc cộng lại phù thống nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.
5. Các dạng bài tập tính diện tích hình chữ nhật
Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ dài 2 cạnh
Thí dụ 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm.
Bài làm
Diện tích hình chữ nhật là:
5 x 3 = 15 (cm2)
Đáp số: 15cm2
Thí dụ 2: 1 miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích của miếng bìa ấy.
Bài làm
Đổi 2dm = 20cm
Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:
20 x 14 = 280 (cm2)
Đáp số: 280cm2
Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật lúc chưa biết rõ độ chiều dài và chiều rộng
Thí dụ 1: 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ấy.
Bài làm
Chiều dài hình chữ nhật là:
7 x 3 = 21 (centimet)
Diện tích hình chữ nhật là:
7 x 21 = 147 (cm2)
Đáp số: 147cm2
Thí dụ 2: Hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật ấy.
Bài làm
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
48 : 6 = 8 (centimet)
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
48 : 2 = 24 (centimet)
Chiều dài của hình chữ nhật là:
24 – 8 = 16 (centimet)
Diện tích của hình chữ nhật là:
8 x 16 = 128 (cm2)
Đáp số: 128cm2
Thí dụ 3: Tính diện tích hình chữ nhật có tỉ số giữa 2 cạnh của nó là 2/3 và chu vi bằng 40m.
Bài làm
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
40 : 2 = 20 (m)
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Giá trị của 1 phần là:
20 : 5 = 4 (m)
Chiều dài của hình chữ nhật là:
4 x 3 = 12 (m)
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
20 – 12 = 8 (m)
Diện tích của hình chữ nhật là:
12 x 8 = 96 (m2)
Đáp số: 96m2.
Thí dụ 4: 1 hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì được 1 hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ấy.
Bài làm
Sau lúc nâng cao 4 lần, chiều dài mới hơn chiều dài thuở đầu là:
51 – 6 = 45 (m)
Chiều dài mới hơn chiều dài thuở đầu số phần là:
4 – 1 = 3 (phần)
Chiều dài thuở đầu của hình chữ nhật là:
45 : 3 = 15 (m)
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
15 – 6 = 9 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(15 + 9) x 2 = 48 (m)
Diện tích hình chữ nhật là:
15 x 9 = 135 (m2)
Đáp số: Chu vi: 48m
Diện tích: 135m2
6. Bài tập về tính diện tích, chu vi hình chữ nhật
Bài tập trắc nghiệm
Bài tập 1: Cho thửa ruộng hình chữ nhật biết chu vi bằng 20m, chiều dài hơn chiều rộng 4m.
A. 174m2
B. 42m2
C. 160m2
D. 192m2
Bài tập 2: 1 hình chữ nhật có chiều dài hơn 4 lần, chiều rộng giảm đi 2 lần. Hỏi diện tích hình chữ nhật? Chọn đáp án đúng
A. Không chỉnh sửa
B. Tăng 4/3 lần
C. Giảm 2 lần
D. Tăng 2 lần
Bài tập 3: 1 hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 6cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật ấy bằng bao lăm?
A. 36
B. 22
C. 72
D. 44
Bài tập 4: 1 mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 243m2, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật ấy bằng bao lăm?
A. 81m
B. 64m
C. 56m
D. 72m
Đáp án
Bài tập 1: B
Bài tập 2: C
Bài tập 3: A
Bài tập 4: D
Bài tập tự luận
Bài tập 1: 1 hình chữ nhật MNPQ biết chiều dài bằng 14cm, chiều rộng bằng 10cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật MNPQ ấy bằng bao lăm?
Lời giải
Vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật ta có:
S = a x b
= 14 x 10
= 140cm2
Đáp số: Diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng 140cm2
Bài tập 2: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng 5m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật ấy bằng bao lăm?
Lời giải
Vận dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật ta được:
P = 2 x (a + b)
= 2 x (8 + 5)
= 26
Đáp số: Chu vi mảnh đất hình chữ nhật bằng 26m
Trên đây Du Học Mỹ Âu VN đã giới thiệu đến các bạn Công thức tính diện tích hình chữ nhật dễ dãi và thuận lợi nhất cùng các dạng bài tập thưởng gặp lúc tính S hình chữ nhật. Có rất nhiều cách tính diện tích hình chữ nhật không giống nhau nhưng mà làm sao để tính 1 cách nhanh gọn và xác thực nhất là câu hỏi nhưng nhiều người ân cần. Bài viết trên đây Du Học Mỹ Âu VN đã thể hiện các cách tính nhưng hiệu quả nhất được chúng tôi sưu tầm từ các nguồn. Mời các bạn tham khảo và tuyển lựa cho bản thân mình cách tính nhanh và đạt kết quả cao.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.

TagsCó thể bạn chưa biết?

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #thức #tính #diện #tích #hình #chữ #nhật


 • Du Học Mỹ Âu
 • #Công #thức #tính #diện #tích #hình #chữ #nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button