Công điện 07/CĐ-BNN-TY

Dự án số 07 / CĐ-BNN-TY về việc tăng nhanh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên khu vực tỉnh biên thuỳ giáp Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
———
Con số: 07/ CD-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 5 2013

ĐIỆN KHẨN CẤP
HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT CÚM CHIM Ở CÁC TỈNH THÀNH PHỐ BIÊN GIỚI ĐẾN CAMPUCHIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện:

– Chủ tịch UBND các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước;
Các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Theo Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ đầu 5 2013 cho đến nay tại Campuchia đã xảy ra 09 trường hợp mắc cúm ở người với cúm A / H5N1, gồm: 08 trường hợp tử vong; Cùng lúc, ngày 20 tháng 2 5 2013, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố vi rút cúm gia cầm đang gây bệnh cho chim và người hầu Campuchia là nhánh H5N1 1.1. Kết quả khảo sát dịch tễ học cho thấy tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử xúc tiếp với chim. Cùng lúc, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở 1 số tỉnh của Campuchia, bao gồm các tỉnh Takeo và Kampong-cham giáp với Việt Nam. Vì thế, nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm cho đàn gia cầm và người hầu Việt Nam là rất cao.

Để mau chóng dập tắt dịch cúm gia cầm đang bùng phát, chặn đứng chủ động, có hiệu quả sự lây lan của các chủng vi rút cúm từ Campuchia vào Việt Nam, ko để dịch bệnh lây truyền sang người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh biên thuỳ . với Campuchia, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn trương chỉ huy tiến hành các nội dung sau:

1. Nghiêm cấm mọi bề ngoài chuyển vận, giao thương, tiêu thụ gia cầm, thành phầm gia cầm qua biên thuỳ Campuchia, kể cả bề ngoài biếu, tặng gia cầm, thành phầm gia cầm qua biên thuỳ, đường biên của tổ chức, tư nhân và cư dân khu vực biên thuỳ. .

2. Nghiêm cấm việc vận động các đàn chim có xuất xứ từ Campuchia vào bờ cõi Việt Nam để sinh sôi, chăn thả trên đồng ruộng và trái lại.

3. Tổ chức nhanh công việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho toàn thể đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng tại các huyện biên thuỳ giáp Campuchia và các vùng có nguy cơ cao trên khu vực; Các loại vắc xin sử dụng để tiêm phòng theo chỉ dẫn của Cục Thú y (tại Công văn số 1847 / TY-DT ngày 02/11/2012 và Công văn số 316 / TY-ĐT ngày 28/02/2013).

4. Tổ chức chỉ huy, giám sát chặt chẽ tại các thôn, bản: Phát hiện sớm lúc đàn gia cầm có biểu lộ thất thường và xử lý dứt điểm, giảm thiểu lây lan dịch bệnh từ gia cầm sang người.

5. Tăng mạnh công việc tuyên truyền phổ thông trên các công cụ truyền thông về tác hại của bệnh cúm gia cầm; đi lại người chăn nuôi gia cầm công bố cho cán bộ thú y, chính quyền địa phương lúc phát hiện gia cầm nghi mắc cúm, chết thất thường; nuôi giam cấm gia cầm và tiến hành các giải pháp vệ sinh, tiêu độc tiệt trùng thường xuyên; tôn trọng việc tiêm phòng cúm; ko giao thương, chuyển vận, sử dụng gia cầm và thành phầm gia cầm ko rõ xuất xứ, nguồn gốc, chỉ sử dụng thành phầm gia cầm luộc 9.

6. Tiếp tục khai triển các giải pháp chủ động phòng, chống dịch theo ý thức ban bố số 04 / CĐ-BNN-TY ngày 05 tháng 02 5 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tăng nhanh công việc. Cúm gia cầm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh biên thuỳ với Campuchia, các Bộ, ngành trong Ban Chỉ đạo tổ quốc phòng, chống dịch cúm gia cầm chủ trì tiến hành nghiêm chỉnh quy định. Trong giai đoạn chạy, nếu có vướng mắc, yêu cầu công bố về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời. /.

Người nhận:
– Như trên;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân (để b / c);
– Văn phòng Trung ương Đảng (để b / c);
– VPCP (để b / c);
– Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai;
– Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh giáp biên thuỳ Campuchia;
– Cục Thú y, Cục Chăn nuôi;
– Lưu: VT, TY.

Bộ

(Đã ký)

Cao Duc Phat

.


Thông tin thêm về Công điện 07/CĐ-BNN-TY

Công điện 07/CĐ-BNN-TY về tăng nhanh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên thuỳ giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN——–Số: 07/CĐ-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2013

CÔNG ĐIỆN KHẨNVỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TẠI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI GIÁP VỚI CĂM-PU-CHIA
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện:

– Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước; – Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ huy tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Theo công bố của Bộ Y tế Căm-pu-chia và Tổ chức Y tế toàn cầu (WHO), từ đầu 5 2013 tại Căm-pu-chia đã hiện ra 09 ca bệnh cúm A/H5N1 trên người, trong đấy đã có 08 trường hợp tử vong; cùng lúc ngày 20/02/2013 tổ chức WHO đã công bố vi rút cúm gia cầm đang gây bệnh cho gia cầm và người tại Căm-pu-chia là H5N1 nhánh 1.1. Kết quả khảo sát dịch tễ học cho thấy, tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử xúc tiếp với gia cầm. Cùng lúc, các ổ dịch cúm gia cầm đã xẩy ra tại 1 số tỉnh của Căm-pu-chia, trong đấy có tỉnh Takeo, Kampong-cham giáp với Việt Nam. Do vậy, nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan cho đàn gia cầm và lây sang người hầu Việt Nam là rất cao.
Để mau chóng dập tắt các ổ dịch cúm gia cầm ngày nay, chủ động chặn đứng có hiệu quả sự lây lan chủng vi rút cúm từ Căm-pu-chia vào Việt Nam, ko để lây bệnh cho người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia, các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ huy tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn trương chỉ huy tiến hành các nội dung sau:
1. Nghiêm cấm tất cả các bề ngoài chuyển vận, giao thương, tiêu thụ gia cầm, thành phầm gia cầm qua biên thuỳ với Căm-pu-chia, bao gồm cả bề ngoài cho, tặng gia cầm và thành phầm gia cầm qua biên thuỳ của các tổ chức, tư nhân và cư dân khu vực biên thuỳ.
2. Nghiêm cấm việc vận động đàn gia cầm có xuất xứ từ Căm-pu-chia sang bờ cõi Việt Nam để nuôi, chăn thả trên các cánh đồng và trái lại.
3. Khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho toàn thể đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng trên khu vực các huyện biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia và các địa bàn có nguy cơ cao tại địa phương; chủng loại vắc xin sử dụng tiêm phòng theo chỉ dẫn của Cục Thú y (tại các công văn số 1847/TY-DT ngày 02/11/2012 và công văn số 316/TY-DT ngày 28/2/2013).
4. Tổ chức chỉ huy giám sát chặt chẽ tại các thôn, bản, ấp: Phát hiện sớm lúc đàn gia cầm có biểu lộ khác lạ và xử lý triệt để, giảm thiểu lây lan dịch bệnh gia cầm và lây bệnh cho người.
5. Tăng mạnh công việc tuyên truyền sâu rộng trên các công cụ thông tin về tác hại của bệnh cúm gia cầm; đi lại người chăn nuôi gia cầm phải khai báo cho viên chức thú y, chính quyền cơ sở lúc phát hiện gia cầm nghi mắc bệnh cúm hoặc chết thất thường; tiến hành nuôi giam cấm gia cầm và vận dụng các giải pháp vệ sinh, tiệt trùng thường xuyên; chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cúm; ko giao thương, chuyển vận, sử dụng gia cầm và thành phầm gia cầm ko rõ xuất xứ, chỉ sử dụng các thành phầm gia cầm đã qua chế biến 9.
6. Tiếp tục vận dụng các giải pháp chủ động phòng, chống dịch khác theo ý thức Công điện số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng nhanh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia, các Bộ, ngành trong Ban chỉ huy tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm chỉ huy tiến hành nghiêm các nội dung trên. Trong giai đoạn chỉ huy, nếu có vướng mắc, yêu cầu công bố về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:– Như trên;– Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);– Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);– Văn phòng Chính phủ (để b/c);– Các thành viên Ban chỉ huy tổ quốc PCDCGC;– Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia;– Cục Thú y, Cục Chăn nuôi;– Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Cao Đức Phát

TagsDownload.vn Tài liệu Văn bản luật pháp Y tế Sức khỏe

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #điện #07CĐBNNTY


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Công #điện #07CĐBNNTY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button