Con ốc sên bò lên cột cao 10m. Ngày bò lên 3m, đêm tụt xuống 2m.

Con ốc sên bò lên cột cao 10m. Ngày bò lên 3m, đêm tụt xuống 2m. Hỏi ốc sên bò lên đỉnh trong bao lâu? Hãy cùng Du Học Mỹ Âu VN đi tìm lời giải cho bài toán trên

1. Con ốc sên bò lên cột cao 10m. Ngày bò lên 3m, đêm tụt xuống 2m. Hỏi ốc sên bò lên đỉnh trong bao lâu?

Con ốc sên ngày bò lên 3m, đêm tụt xuống 2m => Sau 1 ngày đêm thì con ốc sên bò được:

3 – 2 = 1 (m)

Trừ đi 3m con ốc sên bò được vào sáng ngày cuối thì con ốc sên cần bò:

10 – 3 = 7 (m)

Số ngày con ốc sên cần để bò hết 7m là:

7 : 1 = 7 (ngày)

=> Con ốc sên cần 8 ngày 7 đêm để bò hết cột cao 10m

2. 1 con ốc sên leo lên một cái cây cao 13m ban ngày leo được 3m, ban đêm bị tuột xuống 1m

Hỏi bao nhiêu ngày thì ốc sên leo hết cái cây?

Du Học Mỹ Âu VN cung cấp cho bạn đọc một bài toán có cách giải tương tự như bài 1.

Con ốc sên ngày bò lên 3m, đêm tụt xuống 1m => Sau 1 ngày đêm thì con ốc sên bò được:

3 – 1 = 2 (m)

Trừ đi 3m con ốc sên bò được vào sáng ngày cuối thì con ốc sên cần bò:

13 – 3 = 10 (m)

Số ngày con ốc sên cần để bò hết 10m là:

10 : 2 = 5 (ngày)

=> Con ốc sên cần 6 ngày 5 đêm để bò hết cái cây cao 13m

3. Các bài toán ốc sên

Bài 1: Có một con ốc sên muốn bò lên đỉnh một cây cột đèn cao 10 mét, ban ngày nó bò được 5 mét còn ban đêm lại bị tụt xuống 4 mét. Hỏi mất bao nhiêu ngày đêm thì con sên bò lên tới đỉnh?

Bài 2: Một con ốc sên leo lên bức tường cao 35m. Ban ngày nó bò được 7m, nhưng ban đêm lại tụt xuống 4m so với vị trí leo được vào ban ngày. Biết con ốc bắt đầu leo ở vị trí cách mặt đất 2m.

Tổng quãng đường mà con ốc sên đã di chuyển để lên đỉnh bức tường là bao nhiêu?

Giải:

Bức tường cao 35m. Ban đầu con ốc sên ở vị trí cách mặt đất 2m.

=> Suy ra con ốc cần bò thêm 35 – 2 = 33m nữa để đến đích.

Mỗi ngày con ốc sên bò lên được 7m nhưng ban đêm lại tụt xuống 4m. Suy ra tổng quãng đường di chuyển của con ốc trong một ngày là 7 + 4 = 11m. Và chiều cao thực tế con ốc leo lên được là 7 – 4 = 3m một ngày.

Chúng ta áp dụng cách giải phía trên để tìm ra thời gian con ốc sên bò được 33m:

Con ốc sên ngày bò lên 7m, đêm tụt xuống 4m => Sau 1 ngày đêm thì con ốc sên bò được:

7 – 4 = 3 (m)

Trừ đi 7m con ốc sên bò được vào sáng ngày cuối thì con ốc sên cần bò:

33 – 7 = 26 (m)

Tuy nhiên 26 không chia hết cho 3. Ta có nếu trong sáng ngày cuối cùng ốc sên bò được 6m thì số m còn lại là 27m (chia hết cho 3)

Thời gian con ốc sên cần để bò hết 27m là: 27 : 3 = 9 (ngày đêm)

=> Con ốc sên cần 10 ngày 9 đêm để bò hết 33m

(9 ngày đầu nó leo được 3 x 9 = 27m. Ngày cuối cùng nó chỉ phải leo 6m còn lại)

Vậy tổng quãng đường con ốc di chuyển để lên tới đỉnh bức tường là:

11 x 9 + 6 = 105m.

Trên đây, Du Học Mỹ Âu VN đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Con ốc sên bò lên cột cao 10m. Ngày bò lên 3m, đêm tụt xuống 2m. Hỏi ốc sên bò lên đỉnh trong bao lâu? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ….?
  • Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn chân thỏ 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà?
  • Nhiều năm trước đây, ngày đầu tiên của tháng một là chủ nhật. Hỏi ngày 25 tháng hai của năm đó sẽ là ngày thứ mấy?
  • Lớp có 17 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là?
  • Trung bình cộng của 6 số là 8,5 nếu bỏ 1 số đi thì trung bình cộng của 5 số còn lại là 7,2. Hỏi số được bỏ đi là số nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button