Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 129 trang, do thầy giáo Phạm Hùng Hải biên soạn, thể hiện những kiến ​​thức đáng nhớ, phân loại và các bài tập trắc nghiệm về khối đa giác và khối đa giác, giúp các em học trò lớp 12 luyện tập lúc giảng dạy chương trình Toán 12 phần Hình học 1; Các bài tập trong tài liệu được lựa chọn từ các đề thi tài năng THPT môn Toán trên cả nước.

Chương 1. Khối đa diện và khối đa diện tập 1.
§1 – KHÁI NIỆM ĐA DỤNG 1.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ1.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP1.
+ Dạng 1.1: Nhận biết khối đa diện 1.
+ Dạng 1,2: Đếm số cạnh và số cạnh của hình đa diện 2.
+ Dạng 1.3: Tách và ghép khối đa diện 3.
§2 – Đa giác lồi và đa giác đều.5.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 5.
LUYỆN TẬP HOẠT ĐỘNG 9.
+ Dạng 2.4: Nhận biết đa giác lồi, đa giác đều 9.
+ Dạng 2.5: Số mặt phẳng đối xứng của đa giác 10.
§3 – ÔN TẬP 12.

MỘT LÝ THUYẾT NÊN GHI NHỚ 12.
B MỘT SỐ VÍ DỤ VÍ DỤ 15.
+ Hình 3.6: Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy 15.
+ Hình 3.7: Thể tích của khối nón vuông góc với mặt đáy 53.
+ Hình 3,8: Hình chóp có 2 mặt phẳng chứa đỉnh và cùng vuông góc với mặt đáy 54.
+ Hình 3.9: Khối chóp đều 66.
+ Hình 3.10: Hình chóp nhận mặt hình chiếu của mặt trên lên đáy 84.
C BÀI TẬP 86.
§4 – TẬP 90.

MỘT LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 90.
B MỘT SỐ VÍ DỤ 90.
+ Hình 4.11: Khối lăng trụ đứng 90 cạnh tam giác.
+ Dạng 4.12: Khối lăng trụ đứng 93.
+ Dạng 4.13: Khối lăng trụ xiên 96.
C BÀI TẬP 99.
§5 – PHÂN PHỐI THỂ TÍCH ĐA HÀM SỐ, THỂ TÍCH 104.

MỘT LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 104.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 105.
+ Dạng 5.14: Tỉ số thể tích trong hình chóp 105.
+ Dạng 5.15: Tỷ lệ thể tích khối lăng trụ 110.
C BÀI TẬP 115.
§6 – ĐÁP ÁN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ 119.

TỔNG QUAN VỀ SỐ 1 119.
B ĐÁP ÁN SỐ 2 121.
C ĐÁP ÁN SỐ 3 124.

Tải xuống các tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 129 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, thể hiện tri thức cần nhớ, phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, giúp học trò lớp 12 đoàn luyện lúc học chương trình Toán 12 phần Hình học chương 1; các bài tập trong tài liệu được lựa chọn từ các đề thi thử THPT môn Toán của các trường THPT chuyên trên cả nước.

Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1.
§1 – KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1.
+ Dạng 1.1: Nhận biết hình đa diện 1.
+ Dạng 1.2: Đếm số cạnh, số mặt của 1 hình đa diện 2.
+ Dạng 1.3: Phân chia, lắp ghép khối đa diện 3.
§2 – KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 5.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 5.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 9.
+ Dạng 2.4: Nhận biết khối đa diện lồi, khối đa diện đều 9.
+ Dạng 2.5: Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện 10.
§3 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 12.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 12.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 15.
+ Dạng 3.6: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 15.
+ Dạng 3.7: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 53.
+ Dạng 3.8: Khối chóp có 2 mặt phẳng chứa đỉnh cùng vuông góc với đáy 54.
+ Dạng 3.9: Khối chóp đều 66.
+ Dạng 3.10: Khối chóp biết hình chiếu của đỉnh xuống mặt đáy 84.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 86.
§4 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 90.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 90.
B MỘT SỐ VÍ VỤ MINH HỌA 90.
+ Dạng 4.11: Khối lăng trụ đứng tam giác 90.
+ Dạng 4.12: Khối lăng trụ đứng tứ giác 93.
+ Dạng 4.13: Khối lăng trụ xiên 96.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 99.
§5 – PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN, TỈ SỐ THỂ TÍCH 104.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 104.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 105.
+ Dạng 5.14: Tỉ số thể tích trong khối chóp 105.
+ Dạng 5.15: Tỉ số thể tích trong khối lăng trụ 110.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 115.
§6 – MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP 119.
A ĐỀ ÔN SỐ 1 119.
B ĐỀ ÔN SỐ 2 121.
C ĐỀ ÔN SỐ 3 124.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #khối #đa #diện #và #thể #tích #khối #đa #diện #Phạm #Hùng #Hải


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Chuyên #đề #khối #đa #diện #và #thể #tích #khối #đa #diện #Phạm #Hùng #Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button