Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 86 trang, do thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt biên soạn, tổng hợp các kiến ​​thức cần nhớ, phân loại, cách giải và bài tập trắc nghiệm (có đáp án) về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (SGK Toán 11 phần Đại số và Tính toán chương 1).

Chương 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác 1.
§1 – Hàm số lượng giác 1.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ1.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI 2.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 2 đã cho.
+ Dạng 2. Đồng biến của hàm số 6.
+ Dạng 3. Tìm trị giá béo nhất – trị giá bé nhất 7.
C BÀI TẬP 12.
§2 – Phương trình lượng giác CƠ BẢN 19.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 19.
B PHÂN LOẠI, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 21.
+ Dạng 1. Gicửa ải phương trình lượng giác căn bản 21.
+ Dạng 2. Gicửa ải phương trình lượng giác mở mang 23.
+ Dạng 3. Gicửa ải phương trình lượng giác với điều kiện xác định 25.
+ Dạng 4. Gicửa ải phương trình lượng giác trong vòng (a; b) 27 đã cho.
C BÀI TẬP 29.
§3 – MỘT SỐ BẤT CỨ THƯỜNG GẶP CỦA BẤT CỨ 37.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 37.
B PHÂN LOẠI, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 38.
+ Dạng 1. Gicửa ải phương trình bậc 2 1 hàm số lượng giác 38.
+ Dạng 2. Gicửa ải phương trình bậc 2 1 hàm số lượng giác 41.
+ Dạng 3. Gicửa ải phương trình hàng đầu sinx và cosx 45.
+ Dạng 4. Phương trình bậc 2 bậc 2 đối với sinx và cosx 48.
+ Dạng 5. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x · cos x 50.
C BÀI TẬP 51.
§4 – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT SẢN XUẤT SINH THÁI 59.

PHÂN LOẠI, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 59.
+ Dạng 1. Phép biến hình biến phương trình về dạng phương trình bậc 2 (3) đối với 1 hàm số lượng giác 59.
+ Dạng 2. Biến đổi asinx + bcosx 62.
+ Dạng 3. Biến đổi thành phương trình tích 64.
+ Dạng 4. 1 số bài toán biện luận theo thông số 67.
BÀI TẬP THỰC HÀNH 70.
§5 – ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG CHƯƠNG 73.

Tiêu đề 1 73.
B ĐỀ SỐ 2 79.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 83.

Tải xuống các tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 86 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp tri thức cần nhớ, phân loại, bí quyết giải toán và bài tập trắc nghiệm (có đáp án) chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Toán 11 phần Đại số và Gicửa ải tích chương 1).

Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1.
§1 – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 2.
+ Dạng 2. Tính chẵn lẻ của hàm số 6.
+ Dạng 3. Tìm trị giá béo nhất – trị giá bé nhất 7.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 12.
§2 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 19.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 19.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 21.
+ Dạng 1. Gicửa ải các phương trình lượng giác căn bản 21.
+ Dạng 2. Gicửa ải các phương trình lượng giác dạng mở mang 23.
+ Dạng 3. Gicửa ải các phương trình lượng giác có điều kiện xác định 25.
+ Dạng 4. Gicửa ải các phương trình lượng giác trên khoảng (a; b) cho trước 27.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 29.
§3 – MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP 37.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 37.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 38.
+ Dạng 1. Gicửa ải phương trình hàng đầu đối với 1 hàm số lượng giác 38.
+ Dạng 2. Gicửa ải phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác 41.
+ Dạng 3. Gicửa ải phương trình hàng đầu đối với sinx và cosx 45.
+ Dạng 4. Phương trình sang trọng bậc 2 đối với sinx và cosx 48.
+ Dạng 5. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x · cos x 50.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 51.
§4 – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT LƯỢNG GIÁC 59.
A PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 59.
+ Dạng 1. Biến đổi đưa phương trình về dạng phương trình bậc 2 (3) đối với 1 hàm số lượng giác 59.
+ Dạng 2. Biến đổi asinx + bcosx 62.
+ Dạng 3. Biến đổi đưa về phương trình tích 64.
+ Dạng 4. 1 số bài toán biện luận theo thông số 67.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 70.
§5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 73.
A Đề số 1 73.
B Đề số 2 79.
§6 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 83.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #hàm #số #lượng #giác #và #phương #trình #lượng #giác #Nguyễn #Hoàng #Việt


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Chuyên #đề #hàm #số #lượng #giác #và #phương #trình #lượng #giác #Nguyễn #Hoàng #Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button