Chuyên đề Đăc điểm nền kinh tế khu vực Bắc Âu môn Địa Lý 7 năm 2021

Với mong muốn có thêm tài liệu giúp các em học trò ôn tập sẵn sàng trước kì thi sắp đến Du Học Mỹ Âu giới thiệu tới các em tài liệu Chuyên đề Đăc điểm nền kinh tế khu vực Bắc Âu môn Địa Lý 7 5 2021, được Du Học Mỹ Âu chỉnh sửa và tổng hợp để giúp các em tự luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ có lợi cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

ĐĂC ĐIỂM NỀN KINH TẾ KHU VỰC BẮC ÂU

 

1. LÝ THUYẾT

– Các cấp công nghiệp:

   + Các cấp kinh tế rừng: sản xuất đồ gỗ, bột giấy và bột xenlulozo xuất khẩu.

   + Các cấp kinh tế biển: Đánh cá, chế biến cá xuất khẩu; đóng tàu, cho thuê tàu, hàng hải.

   + Các cấp khác: Dầu khí, thủy điện, sản xuất, luyện kim,…

– Nông nghiệp: Chăn nuôi và chế biến các thành phầm từ chăn nuôi.

– Dịch vụ: du hý chiếm tỉ trọng cao (hải cảng, phố cổ, lâu đài,…),…

2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Câu 1: Các nước Bắc Âu đã khai thác tự nhiên có lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

Trả lời

Các nước Bắc Âu đã khai thác tự nhiên có lí để tăng trưởng kinh tế:

– Khai thác nguồn thủy diện dồi dào và rẻ để tăng trưởng công nghiệp.

– Phát triển kinh tế biển (hàng hải và đánh cá, khai thác dầu khí ở Biển Bắc).

– Phát khai triển thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giấy xuất khẩu đem đến nguồn ngoại tệ bự; khai thác có kế hoạch đi đôi với bảo vệ và trồng rừng. Tận dụng các dòng sông để chuyển vận gỗ.

– Do điều kiện thiên nhiên giảm thiểu tăng trưởng ngành trồng trọt, các nước Bắc Âu tăng trưởng mạnh ngành chăn nuôi và chế biến thành phầm chăn nuôi để xuất khẩu, đem đến lợi ích kinh tế bự.

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ trình bày sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (5 1999) ở 1 số nước Bắc Âu; nêu nhận xét.

Tên nước

Sản lượng giấy, bìa (tấn)

Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người (kg)

Na Uy

        2.242.000

                 502,7

Thuỵ Điển

       10.071.000

                1137,1

Phần Lan

        12.947.000

                 2506,7

 

Trả lời:

– Vẽ biểu đồ:

– Nhận xét: Các nước Bắc Âu ko khai thác và xuất khẩu gỗ vật liệu nhưng chế trở thành giấy, bìa có trị giá kinh tế cao hơn, hiệu quả khai thác sẽ bự hơn rất nhiều.

+ Sản lượng: Cao nhất là Phần Lan (12.947.000 tấn), Thụy Điển (10.071.000 tấn), thấp nhất là Na-Uy (2.242.000 tấn)

+ Sản lượng bình quân đầu người: Cao nhất là Phần Lan (2506,7 kg/người), tiếp theo là Thụy Điển (1137,1 kg/ người), thấp nhất là Na-Uy (502,7 kg/người)

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thế mạnh của các nước Bắc Âu

A. Kinh tế biển.

B. Rừng (khai thác gỗ, giấy…).

C. Thủy năng.

D. Các loại tài nguyên.

Bắc Âu là khu vực có điểm tốt về kinh tế biển, khai thác và chế biến lâm thổ sản, thủy năng mà lại nghèo tài nguyên.

Chọn: D.

Câu 2: Nước nào nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi?

A. Na Uy 

B. Thụy Điển 

C. Phần Lan 

D. Ai-xơ-len

Na Uy là nước nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi.

Chọn: A.

Câu 3: Khí hậu Bắc Âu ko thuận tiện cho ngành kinh tế nào?

A. Chăn nuôi.

B. Trồng trọt.

C. Đánh cá.

D. Sản xuất công nghiệp.

Các nước Bắc Âu có khí hậu lạnh, có thời kí đóng băng nên ko thuận tiện cho các đơn vị quản lý trồng trọt.

Chọn: B.

Câu 4: Các dân tộc ở Bắc Âu nổi danh về nghề

A. Luyện kim màu và khai khoáng.

B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.

C. Hàng hải và đánh cá.

D. Hàng hải và khai khoáng.

Kinh tế biển giữ vai trò quan trọng ở khu vực Bắc Âu. Các dân tộc ở Bắc Âu từ xưa đã nổi danh về nghề hàng hải và đánh cá. Na Uy và Ai-xơ-len có đội tàu bè hung mạnh và đội tàu đánh cá tiên tiến.

Chọn: C.

—(Hết)—

 

Trên đây là toàn thể nội dung Chuyên đề Đăc điểm nền kinh tế khu vực Bắc Âu môn Địa Lý 7 5 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu bổ ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

.


Thông tin thêm về Chuyên đề Đăc điểm nền kinh tế khu vực Bắc Âu môn Địa Lý 7 năm 2021

Với mong muốn có thêm tài liệu giúp các em học trò ôn tập sẵn sàng trước kì thi sắp đến Du Học Mỹ Âu giới thiệu tới các em tài liệu Chuyên đề Đăc điểm nền kinh tế khu vực Bắc Âu môn Địa Lý 7 5 2021, được Du Học Mỹ Âu chỉnh sửa và tổng hợp để giúp các em tự luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ có lợi cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!
ĐĂC ĐIỂM NỀN KINH TẾ KHU VỰC BẮC ÂU

 

1. LÝ THUYẾT

– Các cấp công nghiệp:

   + Các cấp kinh tế rừng: sản xuất đồ gỗ, bột giấy và bột xenlulozo xuất khẩu.

   + Các cấp kinh tế biển: Đánh cá, chế biến cá xuất khẩu; đóng tàu, cho thuê tàu, hàng hải.

   + Các cấp khác: Dầu khí, thủy điện, sản xuất, luyện kim,…

– Nông nghiệp: Chăn nuôi và chế biến các thành phầm từ chăn nuôi.

– Dịch vụ: du hý chiếm tỉ trọng cao (hải cảng, phố cổ, lâu đài,…),…

2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Câu 1: Các nước Bắc Âu đã khai thác tự nhiên có lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

Trả lời

Các nước Bắc Âu đã khai thác tự nhiên có lí để tăng trưởng kinh tế:

– Khai thác nguồn thủy diện dồi dào và rẻ để tăng trưởng công nghiệp.

– Phát triển kinh tế biển (hàng hải và đánh cá, khai thác dầu khí ở Biển Bắc).

– Phát khai triển thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giấy xuất khẩu đem đến nguồn ngoại tệ bự; khai thác có kế hoạch đi đôi với bảo vệ và trồng rừng. Tận dụng các dòng sông để chuyển vận gỗ.

– Do điều kiện thiên nhiên giảm thiểu tăng trưởng ngành trồng trọt, các nước Bắc Âu tăng trưởng mạnh ngành chăn nuôi và chế biến thành phầm chăn nuôi để xuất khẩu, đem đến lợi ích kinh tế bự.

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ trình bày sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (5 1999) ở 1 số nước Bắc Âu; nêu nhận xét.

Tên nước

Sản lượng giấy, bìa (tấn)

Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người (kg)

Na Uy

        2.242.000

                 502,7

Thuỵ Điển

       10.071.000

                1137,1

Phần Lan

        12.947.000

                 2506,7

 

Trả lời:

– Vẽ biểu đồ:

– Nhận xét: Các nước Bắc Âu ko khai thác và xuất khẩu gỗ vật liệu nhưng chế trở thành giấy, bìa có trị giá kinh tế cao hơn, hiệu quả khai thác sẽ bự hơn rất nhiều.

+ Sản lượng: Cao nhất là Phần Lan (12.947.000 tấn), Thụy Điển (10.071.000 tấn), thấp nhất là Na-Uy (2.242.000 tấn)

+ Sản lượng bình quân đầu người: Cao nhất là Phần Lan (2506,7 kg/người), tiếp theo là Thụy Điển (1137,1 kg/ người), thấp nhất là Na-Uy (502,7 kg/người)

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thế mạnh của các nước Bắc Âu

A. Kinh tế biển.

B. Rừng (khai thác gỗ, giấy…).

C. Thủy năng.

D. Các loại tài nguyên.

Bắc Âu là khu vực có điểm tốt về kinh tế biển, khai thác và chế biến lâm thổ sản, thủy năng mà lại nghèo tài nguyên.

Chọn: D.

Câu 2: Nước nào nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi?

A. Na Uy 

B. Thụy Điển 

C. Phần Lan 

D. Ai-xơ-len

Na Uy là nước nằm ở phía tây của dãy Xcăng-đi-na-vi.

Chọn: A.

Câu 3: Khí hậu Bắc Âu ko thuận tiện cho ngành kinh tế nào?

A. Chăn nuôi.

B. Trồng trọt.

C. Đánh cá.

D. Sản xuất công nghiệp.

Các nước Bắc Âu có khí hậu lạnh, có thời kí đóng băng nên ko thuận tiện cho các đơn vị quản lý trồng trọt.

Chọn: B.

Câu 4: Các dân tộc ở Bắc Âu nổi danh về nghề

A. Luyện kim màu và khai khoáng.

B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.

C. Hàng hải và đánh cá.

D. Hàng hải và khai khoáng.

Kinh tế biển giữ vai trò quan trọng ở khu vực Bắc Âu. Các dân tộc ở Bắc Âu từ xưa đã nổi danh về nghề hàng hải và đánh cá. Na Uy và Ai-xơ-len có đội tàu bè hung mạnh và đội tàu đánh cá tiên tiến.

Chọn: C.

—(Hết)—

 

Trên đây là toàn thể nội dung Chuyên đề Đăc điểm nền kinh tế khu vực Bắc Âu môn Địa Lý 7 5 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu bổ ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Chuyên đề Khái quát thiên nhiên vùng Nam Âu môn Địa Lý 7 5 2021

83

Chuyên đề Đặc điểm kinh tế khu vực Tây và Trung Âu môn Địa Lý 7 5 2021

103

Chuyên đề Khái quát thiên nhiên vùng Tây và Trung Âu môn Địa Lý 7 5 2021

94

Chuyên đề Đặc điểm thiên nhiên và kinh tế Tây và Trung Âu môn Địa Lý 7 5 2021

87

Chuyên đề Đặc điểm thiên nhiên và kinh tế Bắc Âu môn Địa Lý 7 5 2021

87

Chuyên đề Khái quát thiên nhiên vùng Bắc Âu môn Địa Lý 7 5 2021

120

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #Đăc #điểm #nền #kinh #tế #khu #vực #Bắc #Âu #môn #Địa #Lý #5


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Chuyên #đề #Đăc #điểm #nền #kinh #tế #khu #vực #Bắc #Âu #môn #Địa #Lý #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button