Chuyên đề Đặc điểm dân cư Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 năm 2021

Du Học Mỹ Âu xin giới thiệu tài liệu Chuyên đề Đặc điểm dân cư biển cả môn Địa lý 7 5 2021 nhằm ôn tập và củng cố kiến ​​thức, góp phần sẵn sàng cho kì thi sắp đến. Mời các bạn cùng theo dõi!

CÁC ĐẶC ĐIỂM PHỔ BIẾN CỦA TRƯỜNG HỢP

1. LÝ THUYẾT

– Đặc điểm nhà ở:

Mật độ dân số thấp nhất toàn cầu.

+ Tỉ lệ dân thành phố cao (5 2008 chiếm 70% dân số thành phố).

Có nhiều loại tiếng nói và văn hóa.

– Đặc điểm phân bố dân cư:

Dân số ít và phân bố ko đồng đều.

+ Dân cư ở phía đông và đông nam Ôxtrâylia, Niu Di-lân.

+ Nhân dân biển đảo thân thương.

– Quần thể gồm 2 thành phần chính:

Phần mập là dân nhập cư (khoảng 80% dân số).

+ Bản địa khoảng 20% ​​dân số.

2. VÍ DỤ VỀ BÀI TẬP.

Câu hỏi 1: Qua bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về mật độ dân số và tỷ lệ dân thành phố của 1 số nước thuộc Châu Đại Dương (2001).

Hồi đáp

Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp, phân bố ko đồng đều; dân số thành phố thuộc hàng cao nhất toàn cầu.

Chi tiết, mật độ dân số:

+ Toàn châu lục: thấp (3,6 người / km2), với dân số loáng thoáng.

+ Mật độ dân số cao nhất: Vanuatu, thấp nhất: Ôxtrâylia. Tất cả quốc gia có mật độ dân số cao nhất là Papua New Guinea và New Zealand.

Tỉ lệ dân số thành phố:

+ Toàn châu lục: hơi hơi cao (69%).

+ Tỷ lệ dân thành phố cao nhất là Ôxtrâylia (85%), tiếp theo là Niu Di-lân (77%); thứ 3 là Vanuatu (21%) và thấp nhất là Papua New Guinea (15%).

Vargu 2. Nêu đặc điểm dân cư Châu Đại Dương.

Trả lời:

– Mật độ dân số thấp nhất toàn cầu.

– Sự phân bố dân cư ko đồng đều:

+ Phần mập dân cư ở dải đất hẹp phía đông và đông nam Ô-xtrây-li-a ở Bắc Niu Di-lân và Papua Niu Ghinê.

+ Ở nhiều đảo, dân số chỉ vài chục người hoặc ko bằng người.

– Tỉ lệ dân thành phố cao.

– Dân cư gồm 2 thành phần chính: Dân bản địa và dân nhập cư.

+ Bản địa: Khoảng 20% ​​dân số, gồm người Australoids sống ở Australia và các đảo bao quanh, người Melanesian và người Ba Lan – người Nedian sống trên các đảo ở Đông Thái Bình Dương.

+ Người nhập cư: Chiếm khoảng 80% dân số, phần mập là con cháu của người Châu Âu tới chinh phạt và lập thực dân địa từ thế kỉ 18. Nước có tỷ lệ người Châu Âu cao nhất là Australia. a và New Zealand cách đây không lâu đã có thêm người nhập cư châu Á.

Câu 3: Hoàn thành lược đồ dưới đây

3. MÃ BÀI TẬP

Câu hỏi 1: Điều nào sau đây ko đúng với dân số Châu Đại Dương?

 1. Người bản địa chiếm 1 tỉ lệ bé
 2. Dân cư phân bố ko đều
 3. Mật độ dân số thấp nhất toàn cầu
 4. Tỉ lệ dân số thành phố thấp

Vargu 2: Châu Đại Dương có khoảng bao lăm % dân số nhập cư?

 1. 65% B. 70% C. 75% D. 80%

Câu hỏi 3: Mật độ dân số của Châu Đại Dương so với toàn cầu

 1. Ngắn nhất
 2. Trung bình
 3. Khá cao
 4. Cao

Câu hỏi 4: Bộ lạc nào ko có xuất xứ từ Châu Đại Dương

MỘT. Thể đơn bội.

B. melanesian.

C. Người Polynesia.

D. Người da đen.

Các dân tộc bản địa của Châu Đại Dương là người australoids, người Melanes và người Polynesia.

Đã chọn.

Câu hỏi 5: Bao nhiêu % dân số châu lục là người bản địa?

MỘT. 20%.

B. 30%.

C. 40%.

D. 45%.

Người bản địa chiếm 20% dân số đất liền, 80% còn lại là người nhập cư từ Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, v.v.

Chọn 1.

Câu hỏi 6: Quốc gia nào có mật độ dân số thấp nhất ở Châu Đại Dương?

MỘT. Papua New Guinea.

B. Châu Úc.

C. Vanuatu.

D. New Zealand.

Úc có mật độ dân số thấp nhất so với bất cứ tổ quốc nào ở Châu Đại Dương, mà lại có tỉ lệ dân số thành phố cao nhất.

Chọn: B.

— (Ở trên) —

Trên đây là toàn thể nội dung sgk Địa Lí 7 Đặc điểm dân cư biển cả 5 2021. Để xem tài liệu có ích nhất các em hãy đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Thành công trong học tập của bạn!

.


Thông tin thêm về Chuyên đề Đặc điểm dân cư Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 năm 2021

Du Học Mỹ Âu xin giới thiệu với các em tài liệu Chuyên đề Đặc điểm dân cư Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 5 2021 nhằm ôn tập và củng cố các tri thức, góp phần sẵn sàng cho kì thi sắp đến. Mời các em cùng theo dõi!
ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ CHÂU ĐẠI DƯƠNG

 

1. LÝ THUYẾT

– Đặc điểm dân cư:

   + Mật độ dân số thấp nhất toàn cầu.

   + Tỷ lệ dân thành phố cao (5 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị).

   + Có sự nhiều chủng loại về tiếng nói và văn hóa.

– Đặc điểm phân bố dân cư:

   + Dân số ít, phân bố ko đều.

   + Đông dân ở phía Đông và Đông Nam Ôxtrâylia, Niudilen.

   + Thưa dân ở các đảo.

– Dân cư gồm 2 thành phần chính:

   + Phần đông là người nhập cư (khoảng 80% dân số).

   + Người bản địa khoảng 20% dân số.

2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Câu 1: Qua bảng số liệu dưới đó,  nhận xét về mật độ dân số và tỷ lệ dân thành phố ở 1 số tổ quốc thuộc châu Đại Dương (5 2001).

Trả lời

Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp, phân bố ko đều; tỷ lệ dân thành phố thuộc vào loại cao trên toàn cầu.

– Chi tiết, mật độ dân số:

+ Toàn châu lục: thấp (3,6 người/km2), dân cư loáng thoáng.

+ Mật độ dân số cao nhất: Va-nu-a-tu, thấp nhất: Ô-xtrây-li-a. Các nước có mật độ dân số thuộc loại cao là Pa-pua Niu Ghi-nê và Niu Di-len.

– Tỷ lệ dân thành phố:

+ Toàn châu lục: hơi hơi cao (69%).

+ Tỷ lệ dân thành phố cao nhất ở Ô-xtrây-li-a (85%), tiếp tới là Niu Di-len (77%); thứ 3 là Va-nu-a-tu (21%) và thấp nhất là ở Pa-pua Niu Ghi-nê (15%).

Câu 2. Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

Trả lời:

– Mật độ dân cư thấp nhất toàn cầu.

– Phân bố dân cư ko đều:

+ Phần mập dân cư sống ở dải đất hẹp phía đông và đông nam Ô-xtrây-li-a ở Bắc Niu Di-len và ở Pa-pua Niu Ghi-nê.

+ Ở nhiều đảo, dân cư chỉ có vài chục hoặc ko có người hầu.

– Tỷ lệ dân thành phố cao.

– Dân cư gồm 2 thành phần chính: Người bản địa và người nhập cư.

+ Người bản địa: Chiếm khoảng 20% dân số, bao gồm người Ô-xtra-lô-it sống ở Ô-xtrây-li-a và các đảo bao quanh, người Mề-la-nê-diêng và người Pô-li-nê-diêng sống trên các đảo Đông Thái Bình Dương.

+ Người nhập cư: Chiếm khoảng 80% dân số, phần mập con cháu người châu Âu tới xâm lăng và khai khẩn thực dân địa từ thê” kỉ XVIII. Các nước có tỷ lệ người gốc Âu mập nhất là Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len. Vừa qua còn có thêm người nhập cư gốc Á.

Câu 3: Hoàn thành lược đồ dưới đây

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây ko đúng về tình hình dân cư của châu Đại Dương?

Người bản địa chiếm tỷ lệ ít
Dân cư phân bố ko đều
Mật độ dân số thấp nhất toàn cầu
Tỷ lệ dân thành phố thấp

Câu 2: Châu Đại Dương có tỷ lệ người nhập cư chiếm khoảng bao lăm % dân số?

65% B. 70% C. 75% D. 80%

Câu 3: Mật độ dân số châu Đại Dương so với toàn cầu

Thấp nhất
Trung bình
Khá cao
Cao

Câu 4: Bộ tộc nào chẳng hề là người bản địa của châu Đại Dương

A. Ô-xtra-lô-it.

B. Mê-la-nê-diêng.

C. Pô-li-nê-diêng.

D. Nê-gro-it.

Bộ tộc người bản địa của châu Đại Dương là Ô-xtra-lô-it, Mê-la-nê-diêng và Pô-li-nê-diêng.

Chọn: D.

Câu 5: Người bản địa chiếm bao lăm % dân số châu lục?

A. 20%. 

B. 30%. 

C. 40%. 

D. 45%.

Người bản địa chiếm 20% dân số châu lục, 80% còn lại là người nhập cư từ châu Á, châu Âu, châu Phi,…

Chọn: A.

Câu 6: Nước nào có mật độ dân số thấp nhất châu Đại Dương?

A. Pa-pua Niu Ghi-nê.

B. Ô-xtrây-li-a.

C. Va-nua-tu.

D. Niu Di-len.

Nước Ô-xtrây-li-a là nước có mật độ dân số thấp nhất trong các nước ở châu Đại Dương mà lại có tỷ lệ dân thành phố cao nhất.

Chọn: B.

 

—(Hết)—

 

Trên đây là toàn thể nội dung Chuyên đề Đặc điểm dân cư Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 5 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu có ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Chuyên đề Sự phân hóa các môi trường thiên nhiên ở Châu Âu môn Địa Lý 7 5 2021

140

Chuyên đề Các môi trường thiên nhiên ở Châu Âu môn Địa Lý 7 5 2021

193

Chuyên đề Đặc điểm nền kinh tế Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 5 2021

105

Chuyên đề Đặc điểm thiên nhiên của Ô-xtrây-li-a môn Địa Lý 7 5 2021

134

Chuyên đề Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 5 2021

93

Chuyên đề Địa điểm và địa hình Châu Đại Dương môn Địa Lý 7 5 2021

200

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #Đặc #điểm #dân #cư #Châu #Đại #Dương #môn #Địa #Lý #5


 • Du Học Mỹ Âu
 • #Chuyên #đề #Đặc #điểm #dân #cư #Châu #Đại #Dương #môn #Địa #Lý #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button