Chuyên đề ba điểm thẳng hàng

Tài liệu gồm 16 trang, tổng cân đối thuyết trọng điểm, các dạng toán và chuyên đề 3 điểm, có đáp án và lời giải cụ thể, cung cấp các em học trò lớp 6 trong công đoạn học tập môn Toán 6. Hình học Chương 1: Đoạn thẳng .

Tiêu chí:

Hiểu biết:
+ Nhận biết 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm phi tuyến.
Nêu định nghĩa điểm nằm giữa 2 điểm.
Kĩ năng:
+ Chỉ ra điểm nằm giữa 2 điểm còn lại.
TÔI. LÝ THUYẾT CỦA TRUNG TÂM CHÚNG TÔI
II. CÁC LOẠI BÀI TẬP
Mẫu 1: Xác định 3 điểm thẳng hàng hoặc phi tuyến tính.
Để xác định xem 3 điểm có thẳng hàng hay ko, chúng ta thường làm như sau:
– Bước 1. Vẽ đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm.
– Bước 2:
+ Nếu điểm còn lại nằm trên đoạn thẳng vừa vẽ thì 3 điểm thẳng hàng.
+ Nếu các điểm còn lại ko nằm trên đoạn thẳng vừa vẽ thì 3 điểm đấy ko thẳng hàng.
Mẫu 2: Xác định địa điểm giữa 3 điểm thẳng hàng.
Ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đấy:
+ Điểm M và điểm N nằm cùng phía đối với điểm P.
Điểm N và điểm P nằm trên cùng 1 phía của điểm M.
+ Điểm M và điểm P nằm về phía đối của điểm N.
+ Điểm N nằm giữa 2 điểm M và P.

Tải xuống các tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề ba điểm thẳng hàng

Tài liệu gồm 16 trang, thể hiện lý thuyết trọng điểm, các dạng toán và bài tập chuyên đề 3 điểm thẳng hàng, có đáp án và lời giải cụ thể, cung cấp học trò lớp 6 trong công đoạn học tập chương trình Toán 6 phần Hình học chương 1: Đoạn thẳng.
Tiêu chí:
Kiến thức:
+ Nhận biết được 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm ko thẳng hàng.
+ Nhận biết được định nghĩa điểm nằm giữa 2 điểm.
Kỹ năng:
+ Chỉ ra được điểm nằm giữa 2 điểm còn lại.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận biết 3 điểm thẳng hàng hay ko thẳng hàng.
Để nhận diện 3 điểm có thẳng hàng hay ko, ta thường làm như sau:
– Bước 1. Vẽ 1 đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm.
– Bước 2:
+ Nếu điểm còn lại nằm trên đường thẳng vừa vẽ thì 3 điểm thẳng hàng.
+ Nếu điểm còn lại ko nằm trên đường thẳng vừa vẽ thì 3 điểm ko thẳng hàng.
Dạng 2: Xác định địa điểm giữa 3 điểm thẳng hàng.
Ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đấy:
+ Điểm M và điểm N nằm cùng phía đối với điểm P.
+ Điểm N và điểm P nằm cùng phía đối với điểm M.
+ Điểm M và điểm P nằm khác phía đối với điểm N.
+ Điểm N nằm giữa 2 điểm M và P.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #điểm #thẳng #hàng


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Chuyên #đề #điểm #thẳng #hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button