Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021-2022 có đáp án chi tiết

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học trò tham khảo Bộ 5 đề thi học kì 2 THPT môn Tiếng Anh lớp 2021-2022 có đáp án cụ thể do Du Học Mỹ Âu biên soạn. Du Học Mỹ Âu.net và Du Học Mỹ Âu Kids muốn gửi đến các em tài liệu này nhằm giúp các em luyện tập và ôn tập lại kiến ​​thức đã học, sẵn sàng cho kì thi THPT 1. Chi tiết tài liệu dưới đây!

ALBANIA 2 GIỮA CÁC TIÊU ĐỀ TEMA

NĂM 2021-2022 CÓ CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

1. Chuyên đề số 1

I / Match

Trước hết.

A. cà phê

2.

B. màu hồng

3.

C. cam

II / Xem và ghi

Trước hết.

Tôi thích _______________

2.

Tôi thích _______________

3.

Tôi thích _______________

III / Trả lời những câu hỏi này

1. Bạn bao lăm tuổi?

_______________________________________

2. Bạn thích màu gì?

_______________________________________

3. Tên của bạn là gì?

_______________________________________

TRẢ LỜI

I / Match

1. B 2. C 3. A

II / Xem và ghi

1. Tôi thích màu xanh lam

2. Tôi thích màu tím

3. Tôi thích màu xanh lá cây

III / Trả lời những câu hỏi này

Gợi ý cho câu giải đáp

1. Tôi 8 (tuổi).

2. Tôi thích màu đỏ / đen / xanh lam /….

3. Tên tôi là Jenny

2. Chuyên đề số 2

Bài tập 1: Khoanh vào âm đầu

1. abc

2. abc

3. cde

4. cde

Bài tập 2: Nhìn và chấm dứt các từ

1. _ ig

2. tu _

3 trong

Bài tập 3: Trả lời các câu hỏi sau

1. Màu sắc thích thú của bạn là gì?

___________________________________

2. Bạn có thích màu tím?

___________________________________

3. Bạn khỏe ko?

___________________________________

TRẢ LỜI

Bài tập 1: Khoanh vào âm đầu

1. a

2 C

3. e

4. d

Bài tập 2: Nhìn và chấm dứt các từ

1. f

2. b

3. b

Bài tập 3: Trả lời các câu hỏi sau

1. Tôi thích + (màu sắc)

2. Có, có / Không, tôi ko

3. Tôi rất tuyệt vời.

3. Chủ đề số 3

Tôi / tôi đếm và viết

1. ________ táo

2. ________ xe đạp

3. ________ vòi

4. ________ máy

II. trùng khớp

Trước hết.

A. bồn tắm

2.

B. zog

3.

C. lá

III / Xếp đặt lại các từ này để có câu đúng

1. blue / I like it / ./

___________________________________

2. bạn? / How / are you / old /

___________________________________

3. vaska / The / is / zog / the / in / ./

___________________________________

TRẢ LỜI

Tôi / tôi đếm và viết

1. a

2. dy

3. 5

4. 9

II. trùng khớp

1. HIQ

2 C

3. A

III / Xếp đặt lại các từ này để có câu đúng

1. Tôi thích màu xanh lam.

2. Bạn bao lăm tuổi?

3. Con chim đang ở trong bồn tắm.

4. Chuyên đề số 4

Tôi / Xem và viết

1 p _ _ _ _

2. p _ _ _ _

3. c _ _ _

II / Chọn câu giải đáp đúng

Trước hết.

A. Mì ống rất ngon

B. Bỏng ngô rất ngon

2.

A. Tôi thích bánh pizza

B. Tôi thích bánh pizza

3.

A. Bữa nay là sinh nhật của tôi

B. Bữa nay là sinh nhật của tôi

III / Trả lời các câu hỏi

1. Bạn thích món ăn gì?

________________________________

2. Bạn có thích mì ống ko?

________________________________

TRẢ LỜI

Tôi / Xem và viết

1. bữa tiệc

2. mì ống

3. bánh

II / Chọn câu giải đáp đúng

1. HIQ

2. HIQ

3. A

III / Trả lời các câu hỏi

Chỉ dẫn: HS đọc câu hỏi và giải đáp

Gợi ý cho câu giải đáp

1. Tôi thích + mì ống / bỏng ngô / pizza /…

2. Có, có / Không, tôi ko

5. Chuyên đề số 5

Bài tập 1: Nhìn vào tranh và chấm dứt từ

1. _ ike

2. p _ zza

3. p _ ppy

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi sau

1. Anh đó đang thả diều?

________________________________

2. Tôi đang đi xe đạp?

________________________________

3. Cô đó đang chơi với 1 chú cún con?

________________________________

Bài tập 3: Xếp đặt lại những từ này để chúng có câu đúng

1. Lina / Where / is /? /

___________________________________

2. yard / It is / the / in / ./

___________________________________

3. Is / bike / a / she / rides /? /

___________________________________

TRẢ LỜI

Bài tập 1: Nhìn vào tranh và chấm dứt từ

1. xe đạp

2. pizza

3. con chó con

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi sau

1. Vâng, anh đó là

2. Vâng, anh đó là

3. Không, cô đó ko

Bài tập 3: Xếp đặt lại những từ này để chúng có câu đúng

1. Lina ở đâu?

2. Cô đó đang ở trong sân.

3. Cô đó đang đi xe đạp?

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 5 đề rà soát giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 5 2021-2022 có đáp án cụ thể. Để xem tài liệu tham khảo có ích nhất các em có thể chọn cách xem trực tuyến hoặc đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Thành công trong học tập của bạn!

.


Thông tin thêm về Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021-2022 có đáp án chi tiết

Mời Quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học trò lớp 2 tham khảo Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 2 5 2021-2022 có đáp án cụ thể do Du Học Mỹ Âu biên soạn. Du Học Mỹ Âu.net và Du Học Mỹ Âu Kids xin gửi tài liệu này tới các em học trò nhằm giúp các em luyện tập và ôn lại các tri thức đã học, sẵn sàng cho kì thi giữa Học kì 1 sắp tới. Chi tiết tài liệu ngay bên dưới!
BỘ ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TIẾNG ANH 2

NĂM 2021-2022 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. Đề số 1

I/ Match

1. 

A. brown

2. 

B. pink

3. 

C. orange

II/ Look and write

1. 

I like _______________

2. 

I like _______________

3. 

I like _______________

III/ Answer these questions

1. How old are you?

_______________________________

2. What color do you like?

_______________________________

3. What’s your name?

_______________________________

ĐÁP ÁN

I/ Match

1. B     2. C     3. A

II/ Look and write

1. I like blue

2. I like purple

3. I like green

III/ Answer these questions

Gợi ý giải đáp

1. I’m eight (years old).

2. I like red/ black/ blue/ ….

3. My name is Jenny

2. Đề số 2

Exercise 1: Circle the starting sound

1. a b c

2. a b c

3. c d e

4. c d e

Exercise 2: Look and complete the words

1. _ i g

2. t u _

3. _ a t

Exercise 3: Answer these following questions

1. What is your favorite color?

_________________________________

2. Do you like purple?

_________________________________

3. How are you?

_________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Circle the starting sound

1. a

2. c

3. e

4. d

Exercise 2: Look and complete the words

1. f

2. b

3. b

Exercise 3: Answer these following questions

1. I like + (màu sắc)

2. Yes, I do/ No, I don’t

3. I’m great.

3. Đề số 3

I/ Count and write

1. ________ apple

2. ________ bikes

3. ________ cats

4. ________ cars

II. Match

1. 

A. tub

2. 

B. bird

3. 

C. leaf

III/ Reorder these words phệ have correct sentences

1. blue/ I/ like/ ./

_____________________________

2. you?/ How/ are/ old/

_____________________________

3. tub/ The/ is/ bird/ the/ in/ ./

_____________________________

ĐÁP ÁN

I/ Count and write

1. one

2. two

3. five

4. nine

II. Match

1. B

2. C

3. A

III/ Reorder these words phệ have correct sentences

1. I like blue.

2. How old are you?

3. The bird is in the tub.

4. Đề số 4

I/ Look and write

1. p _ _ _ _

2. p _ _ _ _

3. c _ _ _

II/ Choose the correct answer

1. 

A. The pasta is yummy

B. The popcorn is yummy

2. 

A. I like piza

B. I like pizza

3. 

A. Today is my birthday

B. Today is my bithday

III/ Answer the questions

1. What food do you like?

______________________________

2. Do you like pasta?

______________________________

ĐÁP ÁN

I/ Look and write

1. party

2. pasta

3. cake

II/ Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

III/ Answer the questions

Chỉ dẫn: Học trò đọc câu hỏi và giải đáp

Gợi ý giải đáp

1. I like + pasta/ popcorn/ pizza/…

2. Yes, I do/ No, I don’t

5. Đề số 5

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

1. _ i k e

2. p _ z z a

3. p _ p p y

Exercise 2: Answer the following question

1. Is he flying a kite?

______________________

2. Is he riding a bike?

______________________

3. Is she playing with a puppy?

______________________

Exercise 3: Reorder these words phệ have correct sentences

1. Lina/ Where/ is/ ?/

_________________________________

2. yard/ She’s/ the/ in/ ./

_________________________________

3. Is/ bike/ a/ she/ riding/ ?/

_________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

1. bike

2. pizza

3. puppy

Exercise 2: Answer the following question

1. Yes, he is

2. Yes, he is

3. No, she isn’t

Exercise 3: Reorder these words phệ have correct sentences

1. Where is Lina?

2. She’s in the yard.

3. Is she riding a bike?

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 2 5 2021-2022 có đáp án cụ thể. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

Bộ đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 2 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Hồng Hà

125

Bộ đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 2 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Thống Nhất

136

Bộ đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 1 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Hàn Thuyên

325

Bộ đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 1 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Kim Liên

202

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Đỗ Thị Ngọc Hiền & Trương Thị Ngọc Minh

131

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 – Đỗ Thị Ngọc Hiền & Trương Thị Ngọc Minh

170

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Tiếng #Anh #5 #có #đáp #án #chi #tiết


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Tiếng #Anh #5 #có #đáp #án #chi #tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button