Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 Báo cáo kết quả dạy học lớp 1 năm 2020 – 2021

Báo cáo kết quả dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng kết giai đoạn tiến hành.tiến hành trong phạm vi chương trình Giáo dục phổ quát mới 2018. Cùng lúc bình chọn, đưa ra những kiến ​​nghị, yêu cầu để 5 học tiếp theo tiến hành tốt hơn.

Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu báo cáo kết quả dạy học lớp 1 theo chương trình DPPM 2018 trong bài viết dưới đây của Du Học Mỹ Âu:

Báo cáo kết quả dạy học lớp 1 5 2020 – 2021

BỌN TRẺrất tiếcTIẾNG ANH ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., tháng ngày 5 ….

BÁO CÁO ÔN TẬP HỌC TẬP LỚP 1 NĂM 2018

Thân mến:

– Phòng GD & ĐT ……….

– Bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục Tiểu học

Thực hiện Thông tư số 32/2018 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Tập huấn ngày 06 tháng 12 5 2018 về việc ban bố Chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018.

Cùng lúc, việc tiến hành các văn bản lãnh đạo của GĐ & ĐT ……. và GĐ & ĐT huyện ……….. về việc khai triển tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát. 2018.

Trường TH & THCS ………… đã nghiêm chỉnh tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 5 2018. Nay nhà trường xin báo cáo kết quả dạy học khối lớp 1 như sau:

1. Số môn học và hoạt động giáo dục:

Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ quát cấp tiểu học ban bố kèm theo Thông tư số 32/2018 / TT-BGDĐT ngày 26.12.2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

Nội dung giáo dục Số tiết /5 học Số tiết /tuần Ghi chú
1. Các khóa học buộc phải
Tiếng Việt 420 thứ mười 2
toán học 105 3
Đạo đức 35 Trước nhất
Thiên nhiên và xã hội 70 Trước nhất
Giáo dục thể chất 70 2
Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) 70 2
2. Hoạt động giáo dục buộc phải
Hoạt động thí điểm 105 3
3. Các khóa học tự chọn
tiếng Anh 70 2
4. Thử
Thực hành toán học 70 2
Thực hành tiếng việt 105 3
Số giờ trung bình / tuần 32

2. Vận dụng các môn tự chọn Tiếng Anh: 2 tiết / tuần của cô giáo: Nguyễn Thu Hương.

3. Sử dụng sách giáo khoa và sách bổ sung

Căn cứ vào Công văn số. 1371 / SGDDT, ngày 17/12/2020 của Sở Giáo dục và Tập huấn, nhà trường cử ngay thầy cô giáo lớp 1 tiến hành nội dung Công văn 75 / NXĐHSPTPHCM, ngày 09/12/202.

Đã tổ chức nghiên cứu SGK, phân tách những điểm còn chưa thích hợp với đặc điểm của học trò …. Sách phụ đạo có nhiều vần nhưng mà học trò chưa học nên đã điều chỉnh dạy học sau 1 tuần với môn Tiếng Việt và ko học hỏi. nội dung sẽ được chọn để thực hành phù hợp.

4. Đầu cơ, sử dụng dụng cụ, thiết bị dạy và học của thầy cô giáo và học trò.

– Cung cấp 1 lớp học sáng dạ để thầy cô giáo mày mò sách điện tử và vận dụng các chương trình giảng dạy CNTT khác.

– Nhà trường đang xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục bằng bề ngoài đi lại học trò đóng góp sắm 3 ti vi để thầy cô giáo thực hành dạy sách điện tử theo chương trình hiện hành.

– Trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học để thầy cô giáo tiến hành tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo đề xuất của chương trình 5 2018.

5. Tổ chức bồi dưỡng: Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 5 2020 của Quy chế bình chọn học trò tiểu học của Bộ Giáo dục; Tổ chức đào tạo Thông tư 28/2020 / BGD & ĐT ban bố quy chế trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chủ điểm, thường xuyên, v.v. cho hàng ngũ giảng sư. Nhà trường xây dựng kế hoạch tiến hành dạy học tích hợp chương trình giáo dục địa phương tỉnh ……. theo Quyết định 338 / QĐ-SGDDT.

6. Bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 1:

– 100% thầy cô giáo dạy lớp 1 được bồi dưỡng đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, cách sử dụng sách mềm trong dạy học, kỹ thuật và cách thức dạy học nhằm tăng trưởng nhân phẩm năng lực học trò. Đủ điều kiện dạy học lớp 1 theo thông tư 32 của Bộ giáo dục.

– Giáo viên cần tham dự đầy đủ các lớp đào tạo do Sở GD & ĐT và Phòng GD & ĐT tổ chức. Thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các chuyên đề cấp tổ và nhà trường tổ chức các chuyên đề theo nhu cầu của thầy cô giáo để tháo gỡ những gian truân, vướng mắc của thầy cô giáo.

7. Bình chọn kết quả:

8. Kiến nghị, yêu cầu:

Phòng Giáo dục và Tập huấn tổ chức các chuyên đề riêng cho từng nhóm sách để thầy cô giáo giao lưu, san sớt kinh nghiệm.

– Cung cần phải có bị, đồ dùng dạy học kịp thời.

Trên đây là kết quả dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ quát 5 2018 trường Tiểu học ……. 5 học 2020 -2021.

TIẾNG ANHrất tiếcoh báo cáo

.


Thông tin thêm về Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 Báo cáo kết quả dạy học lớp 1 năm 2020 - 2021

Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 là mẫu báo cáo được lập ra để tổng kết giai đoạn tiến hành, khai triển theo chương trình Giáo dục phổ quát 2018 mới. Cùng lúc, cũng bình chọn, đưa ra những kiến nghị, yêu cầu cho 5 học tiếp theo được tốt hơn.Vậy mời thầy cô cùng theo dõi mẫu báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 trong bài viết dưới đây của Du Học Mỹ Âu:Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 5 2020 – 2021TRƯỜNG ………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……….., ngày ….tháng ….5 ….BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢNG DẠY LỚP 1 THEO CTGDPT 2018Kính gửi:- Phòng Giáo dục và Tập huấn ………..- Bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Tập huấn, ngày 6/12/2018, về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018.Cùng lúc tiến hành các văn bản lãnh đạo của Sở Giáo dục và Tập huấn ……. và Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện ……….. về việc khai triển tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018.Trường TH&THCS ……….. đã khai triển tiến hành nghiêm chỉnh Chương trình giáo dục phổ quát 2018. Nay nhà trường xin báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 như sau:1. Số môn học và hoạt động giáo dục:Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ quát cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 5 2018 của Bộ Giáo dục và Tập huấn.Nội dung giáo dụcSố tiết/5 họcSố tiết/tuầnGhi chú1. Môn học buộc phảiTiếng Việt42012Toán1053Đạo đức351Tự nhiên và Xã hội701Giáo dục thể chất702Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)7022. Hoạt động giáo dục buộc phảiHoạt động trải nghiệm10533. Môn học tự chọnTiếng Anh7024. Ôn luyệnÔn luyện môn toán702Ôn luyện môn Tiếng Việt1053Số tiết trung bình/tuần32(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Triển khai môn tự chọn Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần do cô giáo: Nguyễn Thu Hương giảng dạy.3. Việc sử dụng sách giáo khoa, sách bổ trợCăn cứ theo công văn số 1371/SGDDT, ngày 17/12/2020 của Sở Giáo dục & Tập huấn, nhà trường đã khai triển kịp thời đến thầy cô giáo lớp 1 tiến hành nội dung công văn 75/ NXBĐHSPTPHCM, ngày 09/12/2020.Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tách những điểm thích hợp và chưa thích hợp với đặc điểm học trò của nhà trường….Sách bổ trợ có nhiều vần học trò chưa được học nên đã điều chỉnh học sau 1 tuần với môn Tiếng Việt và nội dung chưa học sẽ chọn lựa ôn luyện thích hợp.4. Việc đầu cơ và sử dụng dụng cụ, thiết bị dạy và học của thầy cô giáo – học trò.- Trang bị 1 phòng học sáng dạ để thầy cô giáo dạy sách điện tử và phần mềm các chương trình CNTT khác chuyên dụng cho cho việc giảng dạy.- Nhà trường đang xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục bằng bề ngoài đi lại PHHS đóng góp sắm 3 tivi để cho thầy cô giáo thực tốt việc giảng dạy sách điện tử theo chương trình hiện hành.- Trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học cho thầy cô giáo tiến hành tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo đề xuất chương trình 2018.5. Tổ chức đào tạo: Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục Quy định bình chọn học trò tiểu học; Tổ chức đào tạo Thông tư 28/2020/BGD & ĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên,…cho hàng ngũ thầy cô giáo. Nhà trường xây dựng kế hoạch tiến hành dạy lồng ghép Chương trình giáo dục địa phương tỉnh ……. theo Quyết định 338/QĐ- SGDDT .(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6. Công việc bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 1:- 100% thầy cô giáo dạy lớp 1 được đào tạo đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, cách khai thác sách mềm vào giảng dạy, kĩ thuật, cách thức dạy học theo hướng tăng trưởng nhân phẩm năng lực học trò. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục.- Đề xuất thầy cô giáo tham dự đầy đủ các lớp đào tạo của Sở Giáo dục và Tập huấn và Phòng Giáo dục và Tập huấn tổ chức. Thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả chuyên đề cấp cụm và trường tổ chức chuyên đề theo nhu cầu của thầy cô giáo để tháo gỡ gian truân vướng mắc cho thầy cô giáo.7. Bình chọn kết quả:8. Kiến nghị, yêu cầu:- Phòng Giáo dục và Tập huấn tổ chức chuyên đề riêng theo từng bộ sách để thầy cô giáo san sớt và luận bàn kinh nghiệm.- Cung cần phải có bị, đồ dùng dạy học kịp thời.Trên đây là kết quả giảng dạy lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ quát 2018 tại trường Tiểu học ………….. 5 học 2020 -2021.Người báo cáo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #kết #quả #giảng #dạy #lớp #theo #chương #trình #GDPT #Báo #cáo #kết #quả #dạy #học #lớp #5


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Báo #cáo #kết #quả #giảng #dạy #lớp #theo #chương #trình #GDPT #Báo #cáo #kết #quả #dạy #học #lớp #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button