Bài tập VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tài liệu gồm 193 trang, do thầy giáo Phạm Hùng Hải chủ biên, là hợp tuyển các bài tập phần mềm phổ thông (VĐTN) phần mềm đạo hàm để dò hỏi và vẽ đồ thị hàm số (Toán 12, Gicửa ải tích, Chương 1). Tài liệu thích hợp cho các bạn học trò khá, giỏi muốn đạt điểm 9 – 10 trong các đề thi thử, đề thi thử môn toán 12 và các đề thi trúng tuyển môn toán.

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG CỦA PHÁP LUẬT 1.

§1 – Tính đơn điệu của hàm số chứa trị giá tuyệt đối và lượng giác 1.
Phiếu giải đáp 4.
§2 – Xét tính đơn điệu của hàm số hợp thành 1 4.
Phiếu giải đáp 13.
§3 – Xét tính đơn điệu của hàm số hợp thành 2 13.
Phiếu giải đáp 26.
§4 – Xét tính đơn điệu của hàm số hợp thành 3 26.
Phiếu giải đáp 39.
§5 – Thực hiện nghịch đảo xu 39.
Phiếu giải đáp 45.
§6 – Giá trị cực trị của hàm số 46.
Phiếu giải đáp 48.
§7 – Giá trị cực trị của hàm số tuyệt đối 49.
Phiếu giải đáp 60.
Phiếu giải đáp 69.
§8 – Số điểm cực trị của hàm tổng và hàm hợp 70.
Phiếu giải đáp 81.
Phiếu giải đáp 93.
§9 – Giá trị béo nhất, trị giá bé nhất 93.
Phiếu giải đáp 99.
§10 – GTLN – GTNN của hàm số chứa dấu trị giá tuyệt đối (phần 2) 99.
Phiếu giải đáp 101.
§11 – Giá trị béo nhất, trị giá bé nhất (phần 3) 101.
Phiếu giải đáp 104.
§12 – Các bài toán tăng lên khác về trị giá thực và trị giá hàm 104.
Phiếu giải đáp 104.
§13 – Qasja 104.
Phiếu giải đáp 115.
§14 – Tiệm cận – VDC 116.
Phiếu giải đáp 119.
§15 – Giao của 2 ngã rẽ có nhân tố hình học – lượng giác 119.
Phiếu giải đáp 122.
§16 – Suy ra 1 số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 1 122.
Phiếu giải đáp 138.
§17 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 2 139.
Phiếu giải đáp 152.
§18 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 3 152.
Phiếu giải đáp 164.
§19 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 4 164.
Phiếu giải đáp 175.
§20 – Suy ra 1 số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 5 176.
Trả lời bảng 191.

Tải xuống các tài liệu

.


Thông tin thêm về Bài tập VDC ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tài liệu gồm 193 trang, được chỉnh sửa bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, hợp tuyển bài tập áp dụng cao (VDC) phần mềm đạo hàm để dò hỏi và vẽ đồ thị của hàm số (Toán 12 phần Gicửa ải tích chương 1) có đáp án; tài liệu thích hợp với học trò khá – giỏi muốn đoạt được mức điểm 9 – 10 trong các đề thi, đề rà soát Toán 12 và đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán.
CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM 1.
§1 – Đơn điệu của hàm số chứa trị tuyệt đối và lượng giác 1.
Bảng đáp án 4.
§2 – Xét tính đơn điệu của hàm hợp phần 1 4.
Bảng đáp án 13.
§3 – Xét tính đơn điệu của hàm hợp phần 2 13.
Bảng đáp án 26.
§4 – Xét tính đơn điệu của hàm hợp phần 3 26.
Bảng đáp án 39.
§5 – Phần mềm đồng biến ngịch biến 39.
Bảng đáp án 45.
§6 – Cực trị hàm số 46.
Bảng đáp án 48.
§7 – Cực trị hàm trị tuyệt đối 49.
Bảng đáp án 60.
Bảng đáp án 69.
§8 – Số điểm cực trị của hàm số tổng và hàm số hợp 70.
Bảng đáp án 81.
Bảng đáp án 93.
§9 – Giá trị béo nhất, trị giá bé nhất 93.
Bảng đáp án 99.
§10 – GTLN – GTNN của hàm số chứa dấu trị giá tuyệt đối (phần 2) 99.
Bảng đáp án 101.
§11 – Giá trị béo nhất, trị giá bé nhất (phần 3) 101.
Bảng đáp án 104.
§12 – Các vấn đề tăng lên khác về GTLN và GTNN của hàm số 104.
Bảng đáp án 104.
§13 – Tiệm cận 104.
Bảng đáp án 115.
§14 – Tiệm cận – VDC 116.
Bảng đáp án 119.
§15 – Giao điểm của 2 đường cong có nhân tố hình học – lượng giác 119.
Bảng đáp án 122.
§16 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 1 122.
Bảng đáp án 138.
§17 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 2 139.
Bảng đáp án 152.
§18 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 3 152.
Bảng đáp án 164.
§19 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 4 164.
Bảng đáp án 175.
§20 – Biện luận số nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên phần 5 176.
Bảng đáp án 191.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #tập #VDC #ứng #dụng #đạo #hàm #để #khảo #sát #và #vẽ #đồ #thị #của #hàm #số


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Bài #tập #VDC #ứng #dụng #đạo #hàm #để #khảo #sát #và #vẽ #đồ #thị #của #hàm #số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button