Bài soạn siêu ngắn: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Ngữ văn lớp 9


Bài soạn siêu ngắn: Tuyên ngôn chung về sự sống còn của trẻ con, quyền được bảo vệ và tăng trưởng – trang 31 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn và hàm súc, dễ hiểu nhưng mà vẫn đầy đủ ý.

Trả lời:

Câu 1: Văn bản này (gồm 17 bài) được bố cục gồm mấy phần? Phân tích tính có lí và chặt chẽ của cách thể hiện văn bản.

Trả lời:

 • Phần 1 (Thử thách): Thực trạng tình cảnh của trẻ con nhiều nơi trên toàn cầu
 • Phần 2 (Thời cơ): Những điều kiện thuận tiện để chăm nom và bảo vệ trẻ con.
 • Phần 3 (Sứ mạng): Nhiệm vụ của mọi đất nước, số đông quốc tế vì sự sống còn và tăng trưởng của trẻ con.

Hai phần đầu là cơ sở cho nội dung ở các phần sau.

Câu 2: Ở phần “thách thức”, bản Tuyên ngôn đã trình bày thực tiễn cuộc sống của trẻ con trên toàn cầu như thế nào? Bạn cảm nhận và cảm nhận như thế nào lúc đọc tác phẩm này?

Trả lời:

Cuộc sống thực của trẻ con trên toàn cầu:

 • Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc…
 • Bị nghèo đói, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh, v.v.

Bài văn gợi lên sự xót xa lúc trên toàn cầu còn biết bao trẻ con thiệt thòi, từ đấy tinh thần và trân trọng hơn cuộc sống ngày nay.

Câu 3: Qua những “cơ hội”, hãy nêu những điều kiện thuận tiện cho công việc bảo vệ, chăm nom trẻ con trong bối cảnh toàn cầu hiện tại?

Trả lời:

Trong điều kiện tốt:

 • Cùng nhau, tất cả quốc gia có đầy đủ phương tiện và kiến ​​thức để bảo vệ cuộc sống của trẻ con.
 • Cộng tác quốc tế và kết đoàn đạt được nhiều kết quả chi tiết trên nhiều lĩnh vực.

Câu 4: Trong phần “sứ mạng”, Tuyên bố đã nêu lên nhiều điểm nhưng mỗi đất nước và toàn bộ số đông quốc tế phải chung sức hành động. Hãy phân tách thực chất toàn diện của nội dung phần này.

Trả lời:

Sứ mạng:

 • Cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ con.
 • Quan tâm, chăm nom trẻ con khuyết tật, trẻ con có tình cảnh đặc trưng gieo neo.
 • Đảm bảo quyền đồng đẳng giữa trẻ con trai và trẻ con gái.
 • Đảm bảo trẻ con chấm dứt chương trình giáo dục trung học cơ sở.
 • Bảo đảm phát triển và tăng trưởng kinh tế …
 • Cần có sự hiệp tác quốc tế để tiến hành các nhiệm vụ trên.

Những nội dung này trình bày tính toàn diện của định hướng hành động. Mỗi nhiệm vụ tương ứng với 1 góc cạnh cần được ân cần, giúp trẻ tăng trưởng toàn diện về thể chất và ý thức.

Câu 5: Qua Tuyên bố, anh / chị nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của công việc bảo vệ, chăm nom trẻ con và sự ân cần của số đông quốc tế đối với vấn đề này?

Trả lời:

Tầm quan trọng:

 • Đây là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bất cứ đất nước nào và của số đông quốc tế.
 • Phản ánh trình độ tiến bộ của 1 xã hội.
 • Cô đang được số đông quốc tế ân cần đúng mức.

Thông tin thêm về Bài soạn siêu ngắn: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Ngữ văn lớp 9

Bài soạn siêu ngắn: Tuyên bố toàn cầu về sự sống còn, quyền được bảo vệ và tăng trưởng của trẻ con – trang 31 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, hàm súc nhưng mà vẫn đầy đủ ý. Câu giải đáp: Câu 1: Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính có lí, chặt chẽ của bố cục văn bản. Trả lời: Phần 1 (Sự thử thách): Thực tế tình cảnh cực khổ của trẻ con nhiều nơi trên toàn cầu Phần 2 (Thời cơ): Những điều kiện thuận tiện cho việc chăm nom, bảo vệ trẻ con.  Phần 3 (Nhiệm vụ): Nhiệm vụ của mỗi dân tộc và số đông quốc tế vì sự sống còn, tăng trưởng của trẻ con. => Hai phần trước là cơ sở cho những nội dung ở phần sau. Câu 2: Ở phần “sự thử thách”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tiễn cuộc sống của trẻ con trên toàn cầu ra sao? Nhận thức, tình cảm của em lúc đọc phần này như thế nào? Trả lời: Thực tế cuộc sống của trẻ con trên toàn cầu: Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc… Chịu đựng nghèo đói, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,… => Bài văn gợi lên nỗi chua xót lúc trên toàn cầu lại có nhiều trẻ con phải chịu thiệt thòi tương tự, từ đấy có tinh thần hơn và trân trọng cuộc sống ngày nay. Câu 3: Qua phần “thời cơ”, em thấy việc bảo vệ, chăm nom trẻ con trong bối cảnh toàn cầu hiện tại có những điều kiện thuận tiện gì? Trả lời: Điều kiện thuận tiện: Liên kết lại, các nước có đủ dụng cụ và tri thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ con. Sự hiệp tác và kết đoàn quốc tế đã có bản lĩnh đạt được những kết quả chi tiết trên nhiều lĩnh vực. Câu 4: Ở phần “nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm nhưng từng đất nước và cả cộng động quốc tế cần phải quyết tâm phối hợp hành động. Hãy phân tách thuộc tính toàn diện của nội dung phần này. Trả lời: Nhiệm vụ: Đẩy mạnh sức khoẻ và cơ chế dinh dưỡng của trẻ con. Quan tâm, chăm nom tới trẻ tàn lật, trẻ có tình cảnh đặc trưng gieo neo. Đảm bảo quyền đồng đẳng giữa trẻ con trai và em gái. Đảm bảo cho trẻ được học hết bậc phổ quát cơ sở. Đảm bảo phát triển, tăng trưởng kinh tế… Cần có hiệp tác quốc tế để tiến hành các nhiệm vụ trên. Những nội dung này trình bày tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi 1 nhiệm vụ tương ứng với 1 bình diện cần ân cần, nhằm giúp trẻ con tăng trưởng toàn diện về thể chất và ý thức. Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm nom trẻ con, về sự ân cần của số đông quốc tế đối với vấn đề này? Trả lời: Tầm quan trọng: Là 1 trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất của từng đất nước và của số đông quốc tế. Phản ánh trình độ tiến bộ của 1 xã hội. Đang được số đông quốc tế dành cho sự ân cần thích đáng. TagsBài soạn văn lớp 9 siêu ngắn Lớp 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #soạn #siêu #ngắn #Tuyên #bố #thế #giới #về #sự #sống #còn #quyền #được #bảo #vệ #và #phát #triển #của #trẻ #Ngữ #văn #lớp


 • Du Học Mỹ Âu
 • #Bài #soạn #siêu #ngắn #Tuyên #bố #thế #giới #về #sự #sống #còn #quyền #được #bảo #vệ #và #phát #triển #của #trẻ #Ngữ #văn #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button