56 idol Kpop đón sinh nhật trong tháng 10 sắp tới

Tháng 9 sắp hết và tháng 10 đang tới gần, cùng Du Học Mỹ Âu điểm danh 56 idol Kpop chuẩn bị đón sinh nhật trong tháng 10 nhé!

19 idol nữ Kpop đón sinh nhật trong tháng 10

1. Siyeon (Dreamcatcher)

Siyeon (Dreamcatcher) sinh ngày 1 tháng 10 năm 1995 và sẽ bước sang tuổi 26 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

2. Yuju (cựu thành viên GFRIEND)

Yuju (cựu thành viên GFRIEND) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yuju (cựu thành viên GFRIEND) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

3. Jiwoo (KARD)

Jiwoo (KARD) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jiwoo (KARD) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

4. Lua (Weki Meki)

Lua sinh ngày 6 tháng 10 năm 2000, năm nay sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lua (Weki Meki) sinh ngày 6 tháng 10 năm 2000, năm nay sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

5. Honda Hitomi (cựu thành viên IZ*ONE)

Honda Hitomi (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 6 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Honda Hitomi (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 6 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

6. Euijin (SONAMOO)

Euijin (SONAMOO) sinh ngày 8 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Euijin (SONAMOO) sinh ngày 8 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

7. Ye Ah (cignature)

Ye Ah (cignature) sinh ngày 9 tháng 10 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Ye Ah (cignature) sinh ngày 9 tháng 10 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

8. Bae Suzy

Bae Suzy sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Bae Suzy sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

9. Seunghee (CLC)

Seunghee (CLC) sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995 và sẽ bước sang tuổi 26 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seunghee (CLC) sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995 và sẽ bước sang tuổi 26 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

10. Meiqi (WJSN)

Meiqi (WJSN) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Meiqi (WJSN) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

11. Hyeseong (ELRIS)

Hyeseong (ELRIS) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hyeseong (ELRIS) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

12. Anne (GWSN)

Anne (GWSN) sinh ngày 17 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Anne (GWSN) sinh ngày 17 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

13. Heejin (LOONA)

Heejin (LOONA) sinh ngày 19 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Heejin (LOONA) sinh ngày 19 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

14. Chuu (LOONA)

Chuu (LOONA) sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999, năm nay sẽ tròn 22 tuổi. (Nguồn: Internet)
Chuu (LOONA) sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999, năm nay sẽ tròn 22 tuổi. (Nguồn: Internet)

15. NingNing (aespa)

NingNing (aespa) sinh ngày 23 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet) (Nguồn: Internet)
NingNing (aespa) sinh ngày 23 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

16. Minnie ((G)I-DLE)

Minnie ((G)I-DLE) sinh ngày 23 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Minnie ((G)I-DLE) sinh ngày 23 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

17. Krystal (f(x))

Krystal (f(x)) sinh ngày 24 tháng 10 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Krystal (f(x)) sinh ngày 24 tháng 10 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

18. Soeun (Weeekly)

Soeun (Weeekly) sinh ngày 26 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet) (Nguồn: Internet)
Soeun (Weeekly) sinh ngày 26 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

19. Giselle (aespa)

Giselle (aespa) sinh ngày 30 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Giselle (aespa) sinh ngày 30 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

37 idol nam Kpop đón sinh nhật trong tháng 10

1. Woochul (Newkidd)

Woochul (Newkidd) sinh ngày 2 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Woochul (Newkidd) sinh ngày 2 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

2. Bang Chan (Stray Kids)

Bang Chan (Stray Kids) sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Bang Chan (Stray Kids) sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

3. Jeonghan (SEVENTEEN)

Jeonghan (SEVENTEEN) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jeonghan (SEVENTEEN) sinh ngày 4 tháng 10 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

4. Chunji (TEEN TOP)

Chunji (TEEN TOP) sinh ngày 5 tháng 10 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Chunji (TEEN TOP) sinh ngày 5 tháng 10 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

5. Alex (DRIPPIN)

Alex (DRIPPIN) sinh ngày 6 tháng 10 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Alex (DRIPPIN) sinh ngày 6 tháng 10 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

6. Joohoney (MONSTA X)

Joohoney (MONSTA X) sinh ngày 6 tháng 10 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Joohoney (MONSTA X) sinh ngày 6 tháng 10 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 trong năm nay. (Nguồn: Internet)

7. Jiung (P1Harmony)

Jiung (P1Harmony) sinh ngày 7 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jiung (P1Harmony) sinh ngày 7 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

8. Huijun (MCND)

Huijun (MCND) sinh ngày 7 tháng 10 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Huijun (MCND) sinh ngày 7 tháng 10 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

9. Lay (EXO)

Lay sinh ngày 7 tháng 10 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lay sinh ngày 7 tháng 10 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

10. Leo (T1419)

Leo (T1419) sinh ngày 8 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Leo (T1419) sinh ngày 8 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

11. YangYang (WayV)

YangYang (WayV) sinh ngày 10 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
YangYang (WayV) sinh ngày 10 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

12. Henry Lau

Henry Lau sinh ngày 11 tháng 10 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Henry Lau sinh ngày 11 tháng 10 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

13. Jongho (ATEEZ)

Jongho (ATEEZ) sinh ngày 12 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jongho (ATEEZ) sinh ngày 12 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

14. Ivan (KINGDOM)

Ivan (KINGDOM) sinh ngày 12 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Ivan (KINGDOM) sinh ngày 12 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

15. Sihun (BDC)

Sihun (BDC) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sihun (BDC) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

16. Jimin (BTS)

Jimin (BTS) sinh ngày 26 tháng 10 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jimin (BTS) sinh ngày 26 tháng 10 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

17. Seungmin (Golden Child)

Seungmin (Golden Child) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seungmin (Golden Child) sinh ngày 13 tháng 10 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

18. Zelo

Zelo sinh ngày 15 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Zelo sinh ngày 15 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

19. Heeseung (ENHYPEN)

Heeseung (ENHYPEN) sinh ngày 15 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Heeseung (ENHYPEN) sinh ngày 15 tháng 10 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

20. Woong (AB6IX)

Woong (AB6IX) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Woong (AB6IX) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

21. Donghae (Super Junior)

Donghae (Super Junior) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1986, và sẽ bước sang tuổi 35 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Donghae (Super Junior) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1986, và sẽ bước sang tuổi 35 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

22. On (T1419)

On (T1419) sinh ngày 16 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
On (T1419) sinh ngày 16 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

23. Woobin (CRAVITY)

Woobin (CRAVITY) sinh ngày 16 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Woobin (CRAVITY) sinh ngày 16 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

24. Sang (IMFACT)

Sang (IMFACT) sinh ngày 17 tháng 10 năm 1995, năm nay sẽ tròn 26 tuổi. (Nguồn: Internet)
Sang (IMFACT) sinh ngày 17 tháng 10 năm 1995, năm nay sẽ tròn 26 tuổi. (Nguồn: Internet)

25. BM (KARD)

BM (KARD) sinh ngày 20 tháng 10 năm 1992, năm nay sẽ tròn 29 tuổi. (Nguồn: Internet)
BM (KARD) sinh ngày 20 tháng 10 năm 1992, năm nay sẽ tròn 29 tuổi. (Nguồn: Internet)

26. Junhyung (GHOST9)

Junhyung (GHOST9) sinh ngày 21 tháng 10 năm 2000, và sẽ tròn 21 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Junhyung (GHOST9) sinh ngày 21 tháng 10 năm 2000, và sẽ tròn 21 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

27. Teo (DKB)

Teo (DKB) sinh ngày 22 tháng 10 năm 1997, năm nay sẽ tròn 24 tuổi. (Nguồn: Internet)
Teo (DKB) sinh ngày 22 tháng 10 năm 1997, năm nay sẽ tròn 24 tuổi. (Nguồn: Internet)

28. B.I

B.I sinh ngày 22 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
B.I sinh ngày 22 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

29. Yanan (PENTAGON)

Yanan (PENTAGON) sinh ngày 25 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yanan (PENTAGON) sinh ngày 25 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

30. Lee Know (Stray Kids)

Lee Know (Stray Kids) sinh ngày 25 tháng 10 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lee Know (Stray Kids) sinh ngày 25 tháng 10 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

31. Yuta (NCT)

Yuta (NCT) sinh ngày 26 tháng 10 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yuta (NCT) sinh ngày 26 tháng 10 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

32. Lee Eunsang

Lee Eunsang sinh ngày 26 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lee Eunsang sinh ngày 26 tháng 10 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

33. Kim Wooseok

Kim Wooseok sinh ngày 27 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Kim Wooseok sinh ngày 27 tháng 10 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

34. WinWin (NCT)

WinWin (NCT) sinh ngày 28 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
WinWin (NCT) sinh ngày 28 tháng 10 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

35. Seoham (KNK)

Seoham (KNK) sinh ngày 28 tháng 10 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seoham (KNK) sinh ngày 28 tháng 10 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

36. Yunseong (DRIPPIN)

Yunseong (DRIPPIN) sinh ngày 30 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yunseong (DRIPPIN) sinh ngày 30 tháng 10 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

37. Seunghyub (N.Flying)

Seunghyub (N.Flying) sinh ngày 31 tháng 10 năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seunghyub (N.Flying) sinh ngày 31 tháng 10 năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

Hãy theo dõi Du Học Mỹ Âu thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm tin tức liên quan tại đây:

  • 55 idol Kpop có sinh nhật trong tháng 9 sắp tới
  • 80 idol Kpop sẽ đón tuổi mới vào tháng 8 năm nay
  • 59 idol Kpop có sinh nhật vào tháng 7 sắp tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button